Fjelli heime møtte mitt auga

Share

Slik syng Anne Karin Kaasa i ein nydeleg sang. I sommar har det kome ei bok om fjellklatring i Setesdal. Du kan kjøpe den på Turistkontoret, den er i grunnen tenkt for folk som vil klatre i dei bratte fjella her i Setesdal. Men alle som er glade i naturen vår, burde skaffe seg boka og bla i henne. Ho er ikkje så stor i format, men meir enn stor nok til å gje opplevingar sjølv om du ikkje har tenkt å klatre ein meter.

Boka heiter Setesdal, er skriven av Hans Weninger, og utgjeven på Panico Alpinverlag i Tyskland. I den boka kan du møte fjelli heime, anten det er Homsfjødd, Nomelandsfjødd eller Løefjødd. Steinsås og klatreruter på austsida av Otra er og omtalte. Den siste er i Restefjell som ligg på vestsida av vegen sør for Hekni rasteplass.

Du finn informasjon om klatring i Setesdal og bilete som kunne vore frå frå boka, som kom ut i 2006, på denne sida, sjølv om ho er frå 2001: **Klatring i Setesdal – en oppsummering og oppdatering**
http://www.adrenaline.no/klatre/2001/setesdal/index.htm

Då boka var under planlegging, innstilte rådmannen i 2005 på eit tilskot på 15.000 kroner frå Valle kommune. Sjå: **Ny klatreguide for Setesdal** http://www.valle.kommune.no/vak/saksdok/1313050.html

Etter mi meining er det sjeldan ein finn ei så vakker bok om naturen i Valle, så LØP OG KJØP – 200 kroner kan gje grunnlag for mange samtalar om fjelli heime.