Homfjellet

Share

Klatring i Homsfjødd er første kapittel i boka Setesdal – Klatring i Sør-Norge, som eg skreiv om i går. Eg fortalde om boka til Lisbeth på biblioteket og ho kunne fortelje at det var rart å sjå kor det lyste oppe i fjellveggen ein gong då nokre klatrarar ikkje kom seg opp før det vart mørkt, og måtte overnatte oppe i fjellet.

I boka er det eit bilete som er teke på rasteplassen og badeplassen Honnevje ved riksveg 9 nord for Valle. På dette er det teikna inn fem ruter som er klatra opp veggen. Det er Sheeptrail (august 2000), Spleetje (ikkje fullført enno), Mammuttour (8. august 1991), Homeostase (juli 1992) og Eternity (17. september 2002).

**Homeostase** er omtala her:
http://www.adrenaline.no/klatre/2001/setesdal/index.htm

I ei pdf-fil som kallast leseprøve frå boka kan du sjå biletet frå Homsfjødd teke på Honnevje. Lenka er her: http://tinyurl.com/qx979

Eg oppfordrar ikkje til å klatre, men stopp på Honnevje når du køyrer den vegen. Ta med deg eit fotoapparat og sjå det fantastiske motivet du får når du retter kamera mot den flotte fjellveggen.