Skattar i Valle 2 – Fleire teppe på Rygnestad

Share

Eit av teppa i loftet på Rygnestad skildrar Moses som får lovtavlene. Vidare fortel teppet om bod nr. 1 – 4. Over bileta er det nederlandsk tekst frå desse bodorda.

Luther gav ut si lille katekisme i 1529, bare 12 år etter at han slo opp tesene på slottskyrkja i Wittenberg og med det starta Reformasjonen. Den dansk-norske kongen innførte reformasjonen til sitt rike i 1536, og dermed kom katekisma til å bli svært aktuell også her til lands. Mange av utgåvene hadde teikningar av ulike kunstnarar.

Ruth Hamran skriv i festskriftet til Valle kyrkje at ho ikkje har klart å finne dei grafiske blad eller eventuelt den trykte boka som har vore førebilete for bileta. Ho fortel at slike bonader vart produsert mellom anna i Mechelen i det nåverande Belgia, men at ikkje nokon er bevarte i Nederland. OM ein ikkje reknar med trykte katekismer er teppa med bodorda på Rygnestad dei einaste slike i Noreg.

I festskriftet tek Ruth Hamran føre seg illustrasjonen til det tredje bodordet: Du skal halde kviledagen heilag. Motivet syner presten på preikestolen og tre menn som sit på krakkar. Framme sit ei kvinne med hendene falda i bøn og andaktsboka oppslegen. Ho har lagt til side arbeidet med spinning på handtein. Ho har på seg eit hovudplagg som liknar brudelaet ein nytta i Setesdal. Ein mann held ei øks, det skal han ikkje på heilagdagen.

Boka **Billedsamlingen i Rygnestadloftet Valle i Setesdal : Fra senmiddelalder til reformasjon og renessanse** av Ruth Hamran kan du låne på biblioteket når det opnar att etter ferien.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.