Kveldens sending 7. september 2006

Share

Så er første sendinga i haust over. **Nyhetstimen** måtte justerast litt i høve til kva eg hadde tenkt, men Tom Arild Homme var innom og fortalde om verknadene flaumen sist måndag hadde på Otra. Det vart rive opp mykje sediment og krypsiv som enda i Byglandsfjord. Flaumen tok også den lensa til ein million som skulle hindre krypsiv frå å kome inn i tunnellen til Hekni kraftverk. Andre delen av nyhetstimen var Jon Melhus i studio og fortalde om tur til verdsfestivalen for munnharpe, som var i Nederland i sommar og der han og Gunnar og Johanna Solheim hadde vore med frå Setesdal. Jon spela og noko munnharpemusikk og vi snakka om ulike typar munnharper som han synte fram og spela litt på. Til slutt kom vi inn på den norske munnharpefestivalen som skal vere på Rysstad fredag 22. og laurdag 23. september.

**Kommunen informerer** var ved den nye rådmannen, Arne Tronsen. Han hadde lensmann Knut H. Nomeland med seg i studio og vi prata om kriseleiing, som flaumen hadde fått kommunen til å teste. Dei hadde ikkje etablert formell kriseleiing, men hadde likevel fått øve på noko av det som ville vere naturleg i ein reell krisesituasjon. Heldigvis gav regnet seg og dermed slapp ein dei grovaste skadene.

Knut H. Nomeland fortalde og at dei no hadde gått gjennom brannen på Hovden med kriminalteknikarar og funne ut at den hadde starta i ein elektrisk handturkar og så spreidd seg til resten av huset.

Til slutt fortalde Tronsen at no er det tid for lønsforhandlingar og budsjett for neste år, og at mykje tid no vil gå med til dette framover.

**Tankar frå Bibelen** var ved Bjørgulv T. Berg, som hadde fått med seg Knut Svein Dale frå Normisjon i programmet.