Open sending onsdag 6. september

Share

Tema for rebusane var turisthytter i Setesdal. Med i studio var Anna Arneberg og Hege Sandhaug, som begge jobbar i Valle kommune,
http://www.valle.kommune.no/ sjå telefonliste i menyen til venstre. Anna er skogbrukssjef, Hege kulturkoordinator ++. Ingen av dei hadde vore på turisthyttene, det hadde ikkje eg heller. Men lyttarane hadde vore der, så kvelden gjekk fort.

**Premiane gjekk til**
Ellen Lien – Radiokrus
Ingebjørg Berdalen – Radioryggsekk
Torleif Harstad – Lykt
Oddvar Lund – Radio

Torill Lunden hadde snart vore på alle postane i FYSAKs postkassetrim, og Margit Hovet var den siste som låg på støylen ved Bossbu. Ein lyttar frå Trondheim, Annette, som høyrde på oss på Internett, ringde inn og rosa oss for eit triveleg program, det likte vi godt.