Bokaktuelt om bøker til barnehagane i Setesdal

Share

I Bokaktuelt tysdag 12. september fortalde Lisbeth Dalquist Homme og Mari Rygg om prosjektet dei har der dei har sett ut bokkassar i barnehagane i Bykle, Valle og Bygland. Denne kvelden skulle dei starte ein runde med besøk på foreldremøte i barnehagane. Dei hadde bøker som kunne høve heilt ned til under året gamle born, sjølvsagt var det flott om dei vaksne las saman med barnet.

Vi gjekk gjennom nokre bøker dei hadde funne fram, det var mange, born har mange interesser. Men dei hadde ikkje barnebøker om snøscooter ennå.

Prosjektet som biblioteka i Setesdal har starta før ferien, vert no fylgd opp av ivrige bibliotekarar i kommunane.

Hans Olav sin musikk

Share

Av og til møter ein folk som er engasjerte, og når det gjeld musikk, er Hans Olav Lauvstad svært engasjert. Tysdagskvelden hadde han funne songar av Marita og Svein Johnsen som han delte med lyttarane til Valle radio.

Plater som han nytta var

Marita Johnsen – Opp med hodet kjære venn
http://webshop.studioranch.no/shop/shop.php?action=full&id=6

Svein Johnsen – En drøm blir til virkelighet
http://webshop.studioranch.no/shop/shop.php?action=full&id=2

Svein Johnsen – Fri som fuglen
http://webshop.studioranch.no/shop/shop.php?action=full&id=8

I tillegg hadde han ei anna plate, som eg ikkje kan finne på nettet.

Hans Olav delte ein triveleg halvtime med lyttarane og er innstilt på å kome att med fleire kutt frå platene til Marita og Svein, som hadde konsert på Nomeland Bedehus fredag 18. august.

Sorg og glede

Share

Kåseri tysdag 12. september

Denne helga feira mor 89-års-dag. Ho visste ikkje då ho vart fødd at World Trade Centre skulle falle i grus denne dagen i 2001, det gjorde ikkje vi heller, så vi har markert dagen hennar etter beste evne. Det tenkte vi å gjere i år også, men det var naturleg at markeringa var sundagen, den 12., for då kunne fleire folk kome saman. Difor gjekk SMSane varme rundt om med melding om at slekta var velkomen klokka halv fire.

Noko av det som gleder meg, er det gode tilhøvet mor har ikkje bare til borna sine, men og til barnebarn og oldebarn. Difor troppa unge og eldre opp denne ettermiddagen og hadde ei uneleg stund.

Men bak det heile låg kunnskapen om at eit syskenbarn låg for døden. Ho hadde fått kreft og låg på det siste i Stavanger. Likevel makta vi å ha ein triveleg ettermiddag saman. Dagen etter, 11. september, gjekk ho bort. Ho ville så gjerne leve, men det var ikkje råd å vinne over kreften. Så fekk ho 11. september som dødsdagen sin, som så mange andre som vart minna denne måndagen.

Før kåseriet spelte eg Lov Jesu namn og herredom. No høver det best å høyre Sigvart Dagsland syngje Jeg er i Herrens hender.

Etterpå vert det andakt ved Normisjonsmedarbeidar i Arendal, Arne Inge Vaalandsmyr. Han har Guds finger som tema.

Program for onsdag 13. september 2006

Share

På grunn av ein feil kom programmet ikkje med i Setesdølen i dag. Difor legg eg det ut her no, slik at du kan sjå kva som kjem i morgon.

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor Rysstad

**Program:**

18:00 Aktuelt nytt
*Hasla – 22 år på Epcot Centre – Ørnulf på USA-tur md
*Kurs i lappeteknikk – Kristin Nomeland på telefonen
*Skitrekket – Hallvard md
*Valleutstillinga 2006 Karin Bøe i studio
*Bygdekvinnelaget sitt program for hausten. Telefonprat med Lisbeth D. Homme.
19:00 Kommunen informerer – ved rektor Leif Kvinlog og Cuba-entusiast Jan Olsen
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Fiskeaktuelt ved VAFA – Torjus Uppstad
20:30 Håvard Tanche-Larsen Knudsen om LOS-stipendet
21:00 Open sending ved Rolf Erik Homme

Etter kvart som programmet vert klart, skal eg oppdatere denne posten på bloggen. Sjå innom att fleire gonger i morgon.