Hasla

Share

Eg laga dette intervjuet til nyhetstimen onsdag 13. september:

-Ørnulf Hasla, eg høyrer at det skal bli ei ny satsing i USA?
-Ny og ny, fru Blom, det er å trekke det litt langt, men vi skal ha ei sterk vidareføring av noverande kontaktar, det er rett. ¨
-Skulle ikkje du vere der borte ein heil månad?
-Det vert vel tre veker.
-Du skal vel ikkje bare syngje country med Bjøro Håland på Norsk Høstfest? http://www.hostfest.com/
-Nei, første delen av reisa i år går til Epcot-senteret i Florida. (Sjå http://tinyurl.com/kg5ux for å finne den Norske paviljongen). Vi har handla med Epcot sidan 1988, vi er det einaste firmaet att i Noreg som har hatt ein kontinuerleg tradisjon så lenge. Dei har vore nede og vore små, men er no ein av våre største kundar. I år har det verkeleg teke av, dei skal ha ei ny avdeling i butikken, og vi skal ned og hjelpe dei med å setje i gang dette. Det er jo veldig hyggeleg å verte ringt etter her i Valle med spørsmål om å kome omtrent heilt til andre sida av kloden.

**Nye kolleksjonar**
-Tyder det at det er den nye kolleksjonen som går så godt?
-Vi lanserer jo nye kolleksjonar eit par gonger i året. Det er den kolleksjonen vi lanserte for eit år sidan som dei tek opp no, og det er artig at når det begynner å gå litt nedover her heime, så kjem dei opp og vil ha meir. For oss er det eit godt supplement, dei hjelper oss å tøme lageret. Ein eitt år gamal kolleksjon er jo ikkje for gamal. No tek dei og meir moderne ting, ikkje bare tradisjonelle, og det set vi stor pris på.
-Har du eksterne designarar?
-Ein del gjer me sjølv, men vi har og to designarar utanfor huset. Den som skal lanserast i januar, har eksterne designarar, den forrige var frå designarar på huset.

**Særpreg**
-Men ingen amerikanske designarar?
-Nei, nei, vi vil halde på særpreget vårt. Vi er opptekne av det, vi skulle ønske at vi kunne kome så langt at folk sa: “Det er eit typisk Hasla-smykke”, det hadde vore flott. Vi vil gjerne at kundar skal kjenne att den røde tråden i kolleksjonane våre.
-Den nye logoen gav ein jobbing med identitet.
-Ja, og det gjer deg medviten om kva logo og det som er rundt eit firma i dag. Det har gjort oss medvitne om å merkevarebygge namnet. Nyleg hadde vi ein telefon frå næringskonsulenten i Nordland fylke som hadde høyrt om satsinga vår i ein liten innlandskommune og gjerne ville ha oss til å kome og fortelje om det.

**Radio**
-Det er grunnen til at du ikkje kan ha radio på ei stund
-Det er det, eg er veldig glad i radio, som er den einaste fritidsaktiviteten eg har i Valle. Men no måtte eg seie ifrå at i september, oktober og delvis ut i november kan eg ikkje ha radio. Men når eg er ferdig med reisa, må vi prøve å få det til att.
-Lukke til!
-Takk for det, sa Ørnulf Hasla til Harald Haugland

http://www.hasla.no/hoved.html er lenka for å finne ut meir om firmaet.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.