Gratulerer med dagen

Share

I dag er det eitt år sidan eg oppretta bloggen. På denne tida har det blitt 350 artiklar om laust og fast rundt Valle radio.

63 artiklar fell i gruppa **program**, det vil seie det er oversyn over program som skal vere i radioen. Det er jo nyttig når vi har live streaming over Internett, for då kan folk sjå oversyn over programmet utan å ha Setesdølen.

Dei andre taggane er meir tilfeldige. Eg skulle nok gått gjennom stoffet og sett på taggar, for det er vanskeleg å finne fram i stoffet når det ikkje er tagga, det ser eg jo.

Nesten ein artikkel kvar dag heile året. Dersom du går gjennom stoffet, vil du verte overraska over kor mange tema vi har vore innom i løpet av dette året. Likevel fangar bloggen neppe opp halvparten av alt vi har hatt oppe. Mange sendingar har eg ikkje høyrt, nokre gonger har eg høyrt sendingane utan å skrive om stoffet.

Likevel er det altså blitt nærare 300 artiklar om emne som Valle radio har dekka i løpet av dette året. Setesdølen som avis kan ein ta vare på, kanskje til og med binde inn når årgangen er over. Valle radio kan ein ikkje fange på same måten, dermed er det fort at ein ikkje hugsar det som har vore oppe, sjølv om det bare er gått nokre månader. Bloggen fangar opp litt av det som rører seg i bygda vår og tek vare på det for ettertida.

Det er grunn til å gratulere meg sjølv med dagen i dag.:D

Program 31. oktober og 1. november 2006

Share

Tysdag 31. oktober
Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Til oppmuntring
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme
20:20 Dagens Mozart
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland: Musikk til Bots- og bededagen og Helgemesse.
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 1. november
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefon: Jorunn Lund Harstad

18:00 Nyhetstimen
19:00 Kommunen informerer ved økonomiavdelinga
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Samtale og musikk
21:00 Open sending

Program 31. oktober og 1. november 2006

Share

Tysdag 31. oktober
Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Til oppmuntring
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme
20:20 Dagens Mozart
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland: Musikk til Bots- og bededagen og Helgemesse.
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 1. november
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefon: Jorunn Lund Harstad

18:00 Nyhetstimen
19:00 Kommunen informerer ved økonomiavdelinga
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Samtale og musikk
21:00 Open sending

Postludium 31. oktober 2006

Share

Det er Niklos som skal ha programmet denne kvelden. Når eg køyrer oppover sundagskvelden, hender det at eg stoppar på Besteland og får programmet. Ideelt sett burde eg då skrive det inn på bloggen, men det har eg som oftast ikkje gjort. I kveld får du det, så kan du førebu deg til det du skal få høyre til tysdag.

**Musikk til Bots- og bededag og Helgemesse**

* Orlando di Lasso (ca 1532 til 1594): Kyrie Eleison
Scola Cantorum Oxford, dirigent Jeremy Summerly
Naxos CD 8.550836

* Dietrich Buxtehude (1637 til 1707): Ach Herr, mich armen Sünder. Orgelkoral (BuxWV 178)
Domorganist Birgitte Ebert på orgelet i Ribe Domkirke
Paula CD 150

* W. A. Mozart (1756 til 1791): Hostias et preces tibi frå Requiem KV 626
RIAS Kammerkor og Berlin Radiosymfoniorkester, dirigent Uwe Gronustay
KK CD NOP 7903 2001

* Johannes Brahms (1833 til 1897): O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen frå Elf Choralvorspiele op. 122, nr. 6
Christopher Herrick på orgelet i Truro Cathedral
Hyperion CD CDA 67317

* Bjarne Sløgedal (1927): Variasjonar over den norske folketonen frå Setesdal: Å, hvor salig det skal blive.
Martin Pearson på orgelet i Skien kirke
HAGU CD 0301

346 artiklar

Share

Til no i år har eg skrive 346 artiklar på bloggen. Om fem dagar er det eitt år sidan eg starta skrivinga. Det er blitt ganske mange tastetrykk gjennom det året. Mange tema har eg vore innom, likevel er det bare ei lita avspegling av alle dei emna Valle radio har teke opp i løpet av året. Det er ikkje mogleg å få med seg alt når ein bare skriv på dugnad, truleg hadde det ikkje vore mogleg om ein hadde det som heiltidsjobb heller.

Likevel lurer eg på om eg klarar å skrive fire artiklar kvar dag dei dagane som er att til vi rundar 1. november. Om eg klarar det, vil eg ha skrive i gjennomsnitt ein artikkel kvar dag heile dette året. Vonleg har det vore til glede for lesarane, som har auka i tal no etter kvart. Det er nesten 30 innom kvar dag, og mange dagar i oktober har eg hatt over 100 sidevisningar. Det er no totalt nesten 26 000 sidevisningar på bloggen min, det er eg ikkje misnøgd med.

Alt i alt meiner eg at bloggen har vore eit godt supplement til programma i radioen. Noko av det vi har sendt, har vi kunna fange og få ned på trykk i staden for at det bare skal leggjast ut i eteren og vere til glede for folk der og då. Anna har vore tankar som har kome i samband med programma.

Når eg søkjer med Google og har med Valle i søkeordet, vil det ofte kome tilslag frå sider på bloggen min, for det er mange emne som har vorte med på bloggen. Eg kunne jo likevel ha ynskt at det hadde kome nokre kommentarar til det eg skriv, i alle fall av og til. Men eg skriv uansett. Takk for at du les.

Kort sending

Share

I kveld var det kommunestyremøte, og dei kveldane er det ikkje vanleg sending. Men i kveld kunne ein godt hatt det, for kommunestyremøtet var slutt før klokka 19.00 og det er jo eigentleg bare tilsvarande Nyhetstimen ein vanleg onsdag. Eg hadde ansvaret for teknikken, med god hjelp av Jørund som kopla opp og ordna til. Men lenge vart det ikkje….

Ordtøke på rim – kåseri 24. oktober 2006

Share

Norvald Losnegard er ein forfattar som du truleg ikkje visste om. Han er fødd i 1927 på Stord og er altså tett opp mot 80 år. I 1954 var han utdanna sivilingeniør i kjemi, og etter eit par år som stipendiat ved Institutt for teknisk biokjemi på NTH i Trondheim, fann han vegen attende til Vestlandet. Fyst var han fem år ved Haukeland sjukehus. Frå 1962 var han ved Fiskeridirektoratet i Bergen, og der vart han verande i 30 år, dei siste 17 som sjef for laboratoriet. Han har stått for ganske mange undersøkingar i den samanhengen.

* 1. Losnegard, Norvald – Den kvisten er best som bøyer seg og ikkje brest cop. 2003
* 2. Losnegard, Norvald – Primstaven cop. 1999
* 3. Losnegard, Norvald – Hygienisk standard og kvalitet på frosne fiskeprodukter 1992
* 4. Losnegard, Norvald – Oppdrettstorsk, kvalitet og anvendelse 1987 og 1986
* 5. Losnegard, Norvald – Undersøkelser over tørrfisk 1979
* 6. Losnegard, Norvald – Undersøkelse av ekstraksjonsmidler for bestemmelse av fett 1979

Sjølv om du ikkje visste om Losnegard, har du truleg nytt godt av arbeidet hans, for det gjeld dei fleste former for fiskekvalitet.

Som pensjonist har han gjeve ut Primstaven, ei bok der han samla stoff om gamle merkedagar.. 1. boka kom i 1999, no er ho komen i ei utvida utgåve frå 2006.

Meir interessant er boka om gamle ordtøke. Han har samla 2800 ordtøke og sett dei om til små vers med enderim. Det er blitt ei bok på over 200 sider på Setesdalsforlaget. Begge bøkene kan du kjøpe på Husfliden i Valle, ta gjerne turen innom og skaff deg noko interessant lesestoff.

Det er mange ordtøke å dele med dykk frå denne boka:

Kunst kan ikkje, men tonar kan nå
Inn i den mørkaste krå.

Difor kjem det nokre tonar her no i kveld. Velkommen til Valle radio tysdag 24. oktober 2006.

Før kåseriet spelte eg frå plata **Judith** Sommer i all evighet **Barnetro**, og etterpå var det tonane frå **Der roser aldri dør** som smaug seg inn i den mørkaste krå.

Ingen gjest i studio i kveld

Share

Eg fekk ein telefon i ettermiddag frå Konrad Byklum. Han var lei for at han ikkje rakk å kome til Valle radio i kveld og vere med i programmet om FN. Det var så mykje å gjere på jobben at han kom til å måtte arbeide overtid i kveld også, og dermed ville han ikkje rekke å vere med. Men han lova å vere med om vi kom tilbake tidlegare i høve eit anna program seinare.

Slik går det nokre gonger. Vi får prøve å finne ein annan vinkel i kveldens program.

Eit program veks fram

Share

Idear til program i Valle radio kan kome frå mange stader. Sundag sat eg og såg på kalenderen og fann ut at tysdag er det 24. oktober. FN-dagen er klaffen som fell ned på den dagen, og så tenkte eg at det kunne vore interessant å lage eit program om FN i Valle radio.

Det er alltid meir interessant å ha ein samtalepartnar når ein vil ta opp eit emne. Difor tok eg til å tenkje på kven som kunne vere aktuell til det, og fann ut at dersom det var nokon frå Valle som hadde vore med i FN sin fredsbevarande styrke, kunne det ha vore interessant å få ein av dei i studio.

Etter kvart fann eg ut at Einar Tveit og Alfred Rysstad hadde vore med der, men Einar var i Hellas no, klatringa kan føre til mange stader i verda. Eg ringa difor til Alfred. Han var ikkje særleg mota på å snakke i radio, så han viste meg vidare til Konrad Byklum. Eg hadde ein triveleg prat med han, og han fortalde at han hadde 27 månader med slik teneste. Han visste ikkje korleis det låg an før han fekk snakke litt, men skulle ringe meg når han visste meir.

Han spurde om eg ville sende han noko om kva eg ville snakke om, og då gjekk eg på wikipedia og fann nokre lenker. Her er brevet eg sende han:

Hei, og takk for praten i telefonen i kveld

Eg gjekk på wikipedia og fann litt om Bosnia og FN
http://no.wikipedia.org/wiki/NORLOGBAT
http://no.wikipedia.org/wiki/UNPROFOR
http://no.wikipedia.org/wiki/FNs_fredsbevarende_styrker

Det hadde vore nyttig om du hadde sendt meg namna der du var, både stader og FN-namn, så kunne eg finne litt å førebu meg på.

Eg vonar det lukkast for deg å kome, og om du har noko musikk du vil spele i programmet, må du bare ta med CD-plate.

Sjå på bloggen min for meir info http://valleradio.blogs.no/

Harald

Slik veks eit program fram. No vonar eg at det lukkast for han å få kome til Valle i morgon kveld klokka 19.30. Eg har kalla programmet FN-dagen. Det er ein open tittel, og om Konrad kjem, blir programmet etter dei linjene eg har skissert. Om han ikkje kjem, må eg finne ein annan innfallsvinkel til stoffet. Då blir det truleg utan gjest i studio. Skru på radioen i morgon og fylg med, så får du vite korleis det går.