Sauesjåsending 2006

Share

Fredag 6. oktober

Sauesjåsending
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonansvarleg: Torbjørg Hoftuft

18:00 Nytt og aktuelt
19:00 Kommunen informerer. Bygg, eigedom og anlegg.
19:30 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
20:00 Bygdekvinnelaget sin halvtime ved Randi Myrum
20:30 Før sauesjået. Marthon Laksesvela fortel
21:00 Open sending med tema “Sauer er ålreite dyr”. Harald Haugland og Olav K. Nomeland ventar på telefonar frå heile dalen. Ring 37937577 med løysing på sauerebusane.