Premiar 6. oktober 2006

Share

Det var sauesjåsending denne kvelden, og i Open sending var Olav K. Nomeland med Harald Haugland. Rebusane handla om sauer og aktuelle tema i samband med dette. Desse fekk premiar:

Krus: Knut J. Helle, Helle
Ryggsekk: Torleiv Løyland, Leite

Multiverktøy: Gyro Uppstad, Rysstad
Digitalt kompass: Kaia Sandnes, Rysstad
Voltmeter: Ann Kristin Lislevand, Evje
Radio: Lillian Sandnes, Rysstad