Onsdag 18. oktober 2006

Share

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknikar: Inga Flateland
Telefon: Torbjørg Hoftuft

18:00 Aktuell time. Theis med gjest Tarald Myrum
19:00 Kommunen informerer. Driftssjef Ingvar Nes i studio
19:30 Tankar frå Bibelen. Håvard Viki
20:00 Gunvor Ruth Salvesen og Monika Helle småpratar og spelar musikk.
20:30 Bygdekvinnelaget sine annalar.
21:00 Opi sending. Theis med gjest Bjarne Tveiten

Å få så hatten passer

Share

I ei brevveksling på Wikipedia fortel Bjørn som tegner at han får så hatten passar når han gjer noko som ikkje er slik andre ville ha det. Sjå http://tinyurl.com/yylzrs

Vi er flinke til å gje kvarandre så hatten passar. Men det er rimeleg fåfengt å tru at ein kan endre hovudet til ein person. Det er nok helst hatten som må endrast. Vi er skapte unike, ikkje ein gong tvillingar er heilt like.

Likevel kan nok ros gje endringar. Historia om sola og vinden som diskuterte om kven som kunne få frakken av mannen som gjekk på vegen, tyder på det. Same kor mykje stormen reiv i frakken, mannen drog frakken rundt seg. Men då sola steig og tok til å varme, då tok han fort av seg frakken og la han på armen.

Sondre Bratland syng om dette: Frå soli stig og strålar og Grip du meg, Heilage Ande, er opptekne av tankar om at endring kan skje gjennom vekst og varme.

Tankar i Kåseriet tysdag 17. oktober 2006