Gratulerer med dagen

Share

I dag er det eitt år sidan eg oppretta bloggen. På denne tida har det blitt 350 artiklar om laust og fast rundt Valle radio.

63 artiklar fell i gruppa **program**, det vil seie det er oversyn over program som skal vere i radioen. Det er jo nyttig når vi har live streaming over Internett, for då kan folk sjå oversyn over programmet utan å ha Setesdølen.

Dei andre taggane er meir tilfeldige. Eg skulle nok gått gjennom stoffet og sett på taggar, for det er vanskeleg å finne fram i stoffet når det ikkje er tagga, det ser eg jo.

Nesten ein artikkel kvar dag heile året. Dersom du går gjennom stoffet, vil du verte overraska over kor mange tema vi har vore innom i løpet av dette året. Likevel fangar bloggen neppe opp halvparten av alt vi har hatt oppe. Mange sendingar har eg ikkje høyrt, nokre gonger har eg høyrt sendingane utan å skrive om stoffet.

Likevel er det altså blitt nærare 300 artiklar om emne som Valle radio har dekka i løpet av dette året. Setesdølen som avis kan ein ta vare på, kanskje til og med binde inn når årgangen er over. Valle radio kan ein ikkje fange på same måten, dermed er det fort at ein ikkje hugsar det som har vore oppe, sjølv om det bare er gått nokre månader. Bloggen fangar opp litt av det som rører seg i bygda vår og tek vare på det for ettertida.

Det er grunn til å gratulere meg sjølv med dagen i dag.:D