Linda Eide i Sauesjåsendinga

Share

Til programmet fredag før Sauesjået fekk eg eit intervju med Linda Eide. Det er mange sider på Internett om henne. Her er lenke til to:
http://tinyurl.com/u3cb8
På denne lenka kan du finne kåseri av henne i Norgesglasset.
http://www.magasinett.no/index.cfm?id=40612
Langt nede på denne lenka finn du nokre ytringar av henne.

Her fylgjer intervjuet eg gjorde med henne til Valle Radio:

**-Linda Eide, du har vore i Valle nokre dagar no. Du er kjent som ein nynorskentusiast. Har det hatt noko med nynorsk å gjere når du har vore her?**

Ho ler og svarar:

-Nei, det har ikkje det. Det er jo lett å kalle meg nynorskentusiast sidan eg har ein dialekt som ligg tett opp til nynorsk. Eg likar godt å bruke eit skriftspråk som ligg opp til dialekten min. Men det kan godt hende eg er ekstra oppteken av språk. Det blir ein kanskje når ein har eit minoritetsspråk, som jo nynorsk er og har blitt. Men eigentleg er det ikkje fordi eg har dialekten min og brukar nynorsk at me er i Valle. Eg er svært fascinert av Valle-dialekten. I ein serie me har og gjer opptak til hadde eg lyst til å gjere noko på Valle-dialekten. Men det er ikkje eit språkprogram.

**-Det er altså ikkje Typisk norsk?**

-Nei, det er ikkje det. Valledialekten er ein av mange ting vi skal putte inn i åtte program som skal teikne eit nytt attraksjonskart over Norge, og me er på jakt etter andre ting å bli fascinert av enn dei mest vanlege eller typiske. I staden for å sjå på Monolitten i Vigelandsparken lar me oss kanskje fascinere av Valle-dialekten. Den kan og vere ein attraksjon.

-Men så kan me finne ein rar skulptur ein annan plass, eller eit hus som kan ha ei viss historie. Men det er ikkje eit språkprogram, det er heller eit reiseattraksjonsprogram. Men det er litt langt fram i tid, så me skal gjere ein masse opptak før den skal sendast.

**-NRK Hordaland lagar desse programma?**

-Ja, du kan seie at huset i NRK Hordaland har ein distriktsradio. Men det er og ei TV-avdeling der, og det er ei Riks-avdeling. Så det er eit Riksprogram me lagar.

**-Er det slik at Norge Rundt blir laga der?

-Ja, det blir laga i Bergen.

**Ingen er i tvil om at det er eit riksprogram. Har du jobba lenge i NRK?**

-Eg har jobba i NRK sidan 1990, men eg har jobba mest radio, nett som deg, eg har vore i P1 og P3. Eg har vore litt i dei fleste P-ane, men eg har vore mest i P1 dei siste åra, i Norgesglasset i P1.

**-Kva synest du er triveleg med radio?**

-Det er masse. For meg er radio eit univers der eg kan…

-Eg merker det no når eg lagar TV, eg kan jo ikkje lyga. No har me nett vore i ein telefonboks, eg skal liksom ringja heim til mor mi frå ein telefonboks. Eg ligg i senga på Valle motell og tenkjer på at no skulle eg og hatt nokre ord, kanskje, og sånn, så ringjer eg til mor mi. Då må eg gå ut i slåbrok – då kom jo du, så du fekk sjå meg i slåbrok, det er jo ikkje eit spesielt vakkert syn med kvite bein og sånn, men hadde det vore på radio, så hadde eg ikkje trengt å gå i slåbrok; eg kunne jo bare sagt at det var kveld og så ringt, ikkje sant, og så kom mutter i telefonen.

**-Bildene er best på radio?**

-Ja, bilde kan vere best på radio, det kan dei, når dei er det. Om ein ikkje har bilete på radio, då kan radio bli kjedeleg. Dette kunne me snakka om i timevis, men eg veit at de ikkje klipper i intervjua dykkar, så det får vere måte på.

**-Vekslar du mellom radio og TV no?**

-No jobbar eg mest med TV heile tida, og det skal eg gjere i eit år til.

**-Har du alltid vore i Bergen, eller har du jobba i Oslo også?**

-Eg har ikkje jobba så mykje i Oslo, det har bare vore for einskilde program, men eg har jobba vel to år i Trondheim, i P3.

**-Ikkje noko problem å bruke dialekten din på P3?**

-P3 er verkeleg dei som… Dette var i 1993 om hausten, og då var det slik at det var mykje betre for meg å bruke dialekten min der enn i NRK Hordaland. Der ville dei helst ha anten nynorsk eller bokmål. Og sjølv om eg har ein dialekt som ligg veldig nært opp til nynorsk, så vert det å snakke nynorsk, feil for meg. Eg har ein tanke om at språket mitt skal vere mest mogleg munnleg og mest mogleg meg sjølv, og det var ingen problem i P3. Både P3 – og eg meiner forsåvidt og TV2 har sleppt fram dialektane, og no etter kvart er det blitt heilt vanleg på P1 og slikt og. Eg tenkjer om radio at det er ikkje skriftleg, så eg synest det er unaturleg om eg skulle snakke eit skriftspråk.

**-No er det sikkert nokre som har høyrt på denne samtalen og som lurer på kor du har dialekten din frå?**

-Ja, no de lure der ute, no kan de få litt tid å gjette på det. Veit du det?

**-Nei, eg er ikkje sikker på det, men det verkar som om du kjem frå litt nord for Bergen.**

-Ja, litt nord, men og inn i landet. Viss du tek toget frå Bergen og …

**-Til Voss?**

-Ja, smiler Linda og klappar i hendene for open mikrofon. -Det er kanskje nokon som høyrer på og tenkjer at “Er det Vossadialekt, det høyrest ikkje heilt ut som nokon eg kjenner.” Men eg snakkar nøyaktig slik som eg alltid har snakka, frå den staden som eg kjem frå på Voss, og det er ei mil utanfor Voss, mot Hardanger. Og eg er fødd i 1969 og flytta frå Voss i 1988, og då var dialekten min sånn som eg snakkar no, trur eg. Når eg no er heime og snakkar med tantungar som bur i nøyaktig same huset og soknar til same skulekrinsen, så høyrer eg at dei snakkar annleis, i alle fall litt.

**-Språket er i utvikling heile tida.**

-Ja, det er det. Voss er sikkert litt slik som her i Valle og, at ein del ord forsvinn, dei er ikkje i bruk lenger. Det er jo ulike gjeremål som ein ikkje driv med lenger. Kanskje dei unge får mange nye ord, bokmål veltar jo inn over oss, så det er ikkje så rart om så skjer, men lyden, tonefallet, høyrer eg godt, også på ungar. Det høyrer eg i Valle, og slik er det på Voss også.

**-Har de eit prosjekt som Talemålsprosjektet i Valle, på Voss?**

-Det trur eg ikkje. Det var skikkeleg interessant å sjå den Internettsida de har laga til og møte denne gruppa som arbeider med dette, som kom med ord og som og diskuterte desse orda. Det dataprogrammet såg jo veldig bra ut, så det var ein type ting som Vossadialekten og kunne ha hatt. Det er jo sjølvsagt mange ord som er på veg ut.

**-Takk for praten.**

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.