Wikipedia og Setesdal 1: Bykle

Share

Det spesielle nettleksikonet Wikipedia, som alle kan redigere, har mange artiklar frå Setesdal. Her er ei liste over dei som gjeld Bykle pr. 14. oktober 2006 i Bokmåls-wikipedia

**Bykle**
http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bykle
Her er det 18 artiklar, og tema er mange:
Bykle
Blåsjø
Botsvatn
Breidvatn
Bykle sjøflyplass, Hovden
Hartevatnet
Holmavatnet
Holmevatnet
Ormsavatnet
Reinevatn
Skyvatn
Sloaros
Store Urevatn
Storvatnet i Bykle
Sæbyggjenuten
Sæsvatn
Søterot
Vatndalsvatnet

Mange av vatna er omtalt, men ikkje Hovden, til tross for at Pelle Gangeskar har vore innom og skrive litt. Eg vonar han kjem innom og skriv meir seinare.

Nynorsk wikipedia har og litt stoff om Bykle:
http://nn.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bykle

Her finn vi:
Bykle
Blåsjø
Hovden Skisenter
Hovden i Setesdal

Dei har altså stoff om Hovden, men ikkje om alle vatna. Til saman utfyller dei biletet. Men meir kan leggjast inn.

Eg vil kome tilbake til dei andre kommunane i Setesdal seinare.

Fiske i Valle

Share

I Villmarksliv nr. 10 2006 er det ein artikkel på tre sider om fiske i Valle. Flotte bilete frå fisketur og omtale av dei tre aktørane som sel fiskekort i heia: Statskog, Brokke aktivitet og VAFA. Dei fortel om båtutleige, kva redskap ein kan bruke, fiskekortprisar og så vidare. Med kart og dei flotte bileta burde det vere ein god inspirator for folk som planlegg fisketurar neste år.

Eg fann ikkje lenka til den artikkelen direkte, men her er lenka til bladet, så kan du glede deg over mange artiklar der:
http://www.villmarksliv.no/

Sendinga onsdag 11. oktober

Share

**Dette skreiv eg i går kveld, men fekk ikkje lagt det inn på bloggen, då eg ikkje fekk kontakt med Internett frå maskinen:**

Det var Bjørgulv T. Berg som hadde ansvaret for kveldens sending i Valle radio. Diverre var det ikkje råd å få høyre på den over internett for meg i kveld. Eg vonar andre fekk forbindelse, eg prøvde fleire gonger utan å lukkast.

Difor sende eg eit spørsmål til Torjus Uppstad om han visste kva som hadde vore oppe i sendinga. Som vanleg kom det svar omgåande. Eg fekk ein epost frå han i kveld, der han skriv:

Han tala med **Lene Dyrkorn** (folkehøgskulen, tilskiping 28. oktober), **Olav Skinnarland** (Speidarane Bykle), **Jørgen Høgetveit** (“Galskapen” i Setesdølen), **Anette Bjørgum** (kommunen informerer) og **Pål Dale** (direkte ordførarval, eigedomsskatt, torgsal av eigne epler (poteter)). Bjørgulvs time høyrde eg ikkje.

Til vanleg likar eg å sjå om det er råd å finne lenker til noko av stoffet som vi tek opp i Valle radio. Litt fann eg i kveld og:
*Lene Dyrkorn http://www.trialavisa.no/lene_dyrkorn_prosjektleder.htm
*Byklespeidarane
www.bykle.kommune.no/dynamisk/byklaren/Byklaren%20januara4.pdf

Det får vere nok for i kveld

Program 11. oktober 2006

Share

Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefon: Jorunn Helle

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Bjørgulvs time med gjester
21:00 Opi sending med Rolf Erik Homme

Kunngjeringar og helsingar, tlf. 379 37 577
Skjermpost: post@valleradio.com
I avisa stod det og faxnr., men eg trur faxen er ute av drift.

Søterot (Gentiana purpurea)

Share

Visste du at søterot var kommuneblom i Bykle? Det gjorde ikkje eg før eg søkte på nettet i dag i samband med at eg ville finne ut litt om denne blomen. Det var ein artikkel på wikipedia, men eg utvida han ein del og fekk med at det var kommuneblom i Bykle. Sjå
http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8terot
http://no.wikipedia.org/wiki/Bykle

Samtalen eg hadde på laurdag i Menighetshuset i Valle med Torjus Uppstad og Ellen Svalheim sende meg og på jakt etter to andre planter. Ho hadde dei med i lysbileta eg hadde lenke til i innlegget på bloggen i går: smyle og blåtopp. Men dei må eg kome tilbake til seinare, for dei hadde ikkje nokon artikkel i wikipedia enno.

Etter den praten har eg tenkt at eg bør gjere noko i radioen om dette. Eg vonar å få med ein samtalepartnar som er interessert i botanikk, så vert det nok noko å snakke om, skulle eg tru. Etter kvart skal eg nok finne meir stoff om det på nettet.

Til ettertanke på sauesjådagen

Share

Som dei fleste på sauesjådagen var eg innom Menighetshuset for å få suppe og eplekake (potet) på Bygdekvinnelaget sin basar. Der kom eg i prat med Torjus Uppstad og Ellen Svalheim. Ho fortalde om eit prosjekt ho har arbeidd med om beiting og attgroing. Det vart ein interessant prat. Her er lenke til nokre lysbilete ho har laga for eit foredrag om emnet: http://tinyurl.com/zmx3k

Ellen Svalheim er frilansar-biolog men jobbar ein del for fylkesmannen. Ho har halde foredraget **Bevisst beitebruk for bedre kjøttproduksjon og landskapsskjøtsel** der ho trekkjer erfaringar frå ulike undersøkingar som er gjort i Aust-Agder, mellom anna i Valle. Ho fortel at over 20.000 sauer vart sleppte i utmarka om våren. Men ho har og funne ut at sein sanking resulterer i lågare slaktevekt for lamma, for næringsinnhaldet i graset minkar utover året. Konklusjonen på undersøkingane er at om ein tek sauene heim tidlegare og let dei beite i nære utmarksområde, så vil dei vere med å halde tilgroinga i sjakk. For å få det til må ein ha samarbeidsavtalar og beiteplanar for nære utmarksområde. Då kan ein og ta vare på eit variert artsmangfald i kulturlandskapet.

Det vart ein svært interessant prat over sviskegraut og suppe denne laurdagen. Takk til Ellen og Torjus som gav meg innsyn i dette. No får du det og! Bruk det til beste for landskap og kulturlandskap du forvaltar.

Sauesjådagen 2006 og Nyhetstimen kvelden før

Share

Dette vart ein fin dag, sjølv om veret ikkje var strålande, så var det høveleg. Det var mykje folk i sentrum og handelen gjekk strålande frå både boder og butikkar.

Basaren i Menighetshuset nytta både storsalen oppe og matsalen nede, likevel var det fullt båe stader i lange periodar. Likevel var det svært høveleg å gjere det på denne måten, for då vart det mindre stress og køståing når folk ville inn og ha seg mat. Serveringa av suppe, eplekake, lefse, sviskegraut, vaflar og kaffe gjekk unna.

I nyhetstimen fredag kveld hadde eg ein prat med **Hans Petter Andersen**, Joker Valle om sauesjået og handelen i høve dagen. Deretter kom **Annbjørg Lindland Uppstad** og fortalde om Cuba-kvelden på skulen og prosjektet dei har for å samle inn syklar. 130 syklar trudde ho dei hadde fått inn, og Jan Olsen måtte auke frå to til tre kontainarar for å få med alt som er samla inn av elevane på Valle skule.

Deretter hadde eg eit intervju med **Linda Eide** frå NRK TV som har vore i Valle nokre dagar for å lage stoff til eit program som skal kome om eit år. Til slutt snakka eg på telefonen med **Theis Salvesen** om konfirmantarrangementet som var på Evje denne fredagen og der konfirmantar frå heile Setesdal deltok.

I halvtimen med programmet **Kommunen informerer** var Tarald Flateland med. Han fortalde om forseinking med framføring av vassleidning til Hovet og Bjørgum på grunn av arkeologiske funn. Det same er årsaka til at ein kanskje ikkje vert ferdig med vassleidning til Hylestad skule og barnehage og til byggefeltet nær Sylvartun. Funn ein har gjort gjer at ein kan spore busetnad tilbake 2500 år.

Premiar 6. oktober 2006

Share

Det var sauesjåsending denne kvelden, og i Open sending var Olav K. Nomeland med Harald Haugland. Rebusane handla om sauer og aktuelle tema i samband med dette. Desse fekk premiar:

Krus: Knut J. Helle, Helle
Ryggsekk: Torleiv Løyland, Leite

Multiverktøy: Gyro Uppstad, Rysstad
Digitalt kompass: Kaia Sandnes, Rysstad
Voltmeter: Ann Kristin Lislevand, Evje
Radio: Lillian Sandnes, Rysstad

Sauesjåsending 2006

Share

Fredag 6. oktober

Sauesjåsending
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonansvarleg: Torbjørg Hoftuft

18:00 Nytt og aktuelt
19:00 Kommunen informerer. Bygg, eigedom og anlegg.
19:30 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
20:00 Bygdekvinnelaget sin halvtime ved Randi Myrum
20:30 Før sauesjået. Marthon Laksesvela fortel
21:00 Open sending med tema “Sauer er ålreite dyr”. Harald Haugland og Olav K. Nomeland ventar på telefonar frå heile dalen. Ring 37937577 med løysing på sauerebusane.

Stengelen

Share

**Kåseri i Valle radio tysdag 3. oktober 2006**

Vi ser korleis naturen førebur seg på vinter. Trea gulnar, blomane visnar og sjølv om graset på grunn av den mildaste september på nærare 150 år enno må slåast, så nærmar vinteren seg. Enkelte år tidlegare har vi fått førevarsel om vinter på denne tid. Og snart må vi finne fram vinterdekka og bu oss på glatt føre. Sjølv har eg opplevd at vinteren har kome før eg har fått skodd om til vinter, og det er ikkje ei god kjensle. Men enno er det bare haust.

Wikipedia er eit internettleksikonet som alle kan redigere. Det har 77.000 artiklar og kvar veke får det fleire hundre nye. Adressa er her: http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside
Ein dag fann eg eit spørsmål på spørjesida til leksikonet: “Kva er det som gjer at stengelen kan halde seg oppe?” Eg hadde ikkje tenkt så mykje på det før, men trur eg hugsar noko frå naturfagtimane om celler som strekkjer seg. Så søkte eg på Internett og fann ei side med informasjon om stengelen sin funksjon.
http://biologi.uio.no/plfys/haa/leks/s/stengel.htm

Ut frå dette laga eg eit lite vers i stevform om stengelen:

Her kan du mere om stengel lære:
En urtestengel skal løfte, bære
på blomster, blader og bær og frø
en liten sommer, og siden dø.

Og plutseleg såg eg at dette kunne vere eit perspektiv på livet mitt og. Kunne eg få løfte og bere blomar, blad, bær og frø den stunda eg har på jord, til glede for medmenneske.