Premiar 20. september

Share

Denne sendinga var det Theis som hadde ansvar for. I studio hadde han med seg Astrid Kringlen Trydal, og tema for rebusane var Fysak-postane i kommunen. Dermed var det grunnlag for ganske mange samtalar om trim og turgåing. Premiefordelinga vart slik:

**Radiosekk** – Johanna Solheim
**Radio** – Turid Brottveit
**Sudokuspel** – Gunvor Ruth Salvesen
**Pussemaskin** – Signe Lund
**Kubbespel** – Angerd Mosdøl

Endringar i programmet

Share

Du som les bloggen veit alt at det denne veka vert vanleg sending i tysdag. Men i oppsettet på http://www.valleradio.com/sendinga.htm kan du sjå at planen var at Hallvard Kjelleberg skulle ha sauesjåsending for heile dalen fredag 6. oktober.

Etter ein samtale med Theis har eg teke på meg å stå for den sendinga. Det vert difor ikkje onsdagssending denne veka, men vi vil ha ei sauesjåsending fredagskvelden med Gudrun Rysstad som teknikar og Torbjørg Hoftuft som ansvarleg for telefonen.

Den fredagen er innleiinga til haustferien her i Valle. I haustferien vert det ikkje tysdagssending, men det er sett opp onsdagssending ved Bjørgulv T. Berg og med Rolf Erik Homme som ansvarleg for Open sending. Torhild Sandnes styrer teknikken og Jorunn Helle telefonen.

Så får vi finne vegen vidare etter kvart.

Harald