Ikkje alle kveldar er like lette å lage radio

Share

Onsdag kveld er **Bjørgulv T. Berg** sett opp som programleiar og Rolf Erik Homme sett opp som ansvarleg for Open sending. Men ikkje alle kveldar er like lette å lage radio, og denne kvelden er ein av dei.

For det fyrste: Rolf Erik reiste til Peru på tre vekers ferie i dag. Men han hadde fått Jorunn Lund Harstad til å ta over, så siste delen av kvelden går nok greitt.

For det andre: Denne kvelden er det generalprøve på Kardemommeby. Bjørgulv har ei rolle i skodespelet som skal gå i Storstoga fredag kveld, laurdag kveld og avsluttast sundagskvelden. (Alle kveldar klokka 18 etter det eg veit.) Når du har ei rolle i eit slikt spel kan du ikkje seie at du ikkje kan kome på generalprøven. Men kva med radioen?

Eg meiner prinisppielt at vi må prøve å halde sendeplanen så sant det er råd. Det er på ein måte ei kontrakt med lydarane. Spørsmålet om å ikkje starte før til open sending klokka 21 er difor ei naudløysing som bør sitje langt inne. Kan ikkje ein annan programleiar overta?

Men sjølv hadde **eg** tenkt å reise til kysten onsdag ettermiddag, for eg hadde eit oppdrag der torsdag. **Ørnulf Hasla** er reist til Syden og er borte i to veker, **Theis Salvesen** måtte gå inn i Kardemommeby på kort varsel då ein annan av skodespelarane, Ingvar Nes, fekk dødsfall i familien og måtte hoppe av heile prosjektet.

Slik stoda er no har vi i haust fire programleiarar som pleier å kunne ta seg av fyrste delen av kvelden. Til vanleg pleier det å vere nok, kvar av oss får ansvaret for ei sending om lag ein gong i månaden, og vi synest det er greitt nok.

Den som etter oppsettet over var minst bortreist/ oppteken denne kvelden, var eg. Konklusjonen vart difor at eg får ansvaret for fyrste delen av kvelden, og så kan eg reise nedover når natta fell på. Det vert altså sending – denne kvelden og. Vonar du har høve til å høyre på.