Prosjekt Livredning

Share

I samband med omtalen av praten eg hadde med Astrid Knutsen om aktivitet på Hylestad skule, skreiv eg i går:

Til slutt fortalde ho om Prosjekt Livredning, som er eit tilbod til alle i 7. klasse frå Norsk Luftambulanse. Alle elevane har fått ei mini Anne-dokke. Den skal dei bruke til å lære opp flest mogleg heime i livredning. Ho oppmoda alle til å ta vel imot elevane når dei kjem heim med dette og fortalde at resultatet skal registrerast og nyttast i forskning. Målet er at 60.000 skal lære livredning gjennom dette systemet

Stor var overraskinga då eg las i Aftenposten i går kveld om dette prosjektet i denne artikkelen:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1527495.ece

Så tenkte eg: Vi hadde omtale av det i Valle radio før det stod på trykk i Aftenposten. Ikkje dårleg! 🙂

Her er meir stoff om aksjonen:
http://www.norskluftambulanse.no/default.aspx?m=4&amid=4851