Holmer-Hoven går av

Share

Dette var første nyheten i den aktuelle timen i kveld. Redaktør Finn Holmer-Hoven går av som redaktør i Fædrelandsvennen. Sjå
http://www.fvn.no/nyheter/kristiansand/article413968.ece

-Vi ser slutten på det babylonske fangenskap, og alle i dalen gleder seg, sa Theis etter at han hadde starta programmet med Halleluja-koret frå Händels Messias.

Med seg i studio hadde han **Lene Dyrkorn**, trial-kjørar og prosjektleiar for å få til folkehøgskole med vekt på motorsport i Valle. Ho fortalde at prosjektet plutseleg hadde fått fart på seg som følgje av at Kvås folkehøgskole no har bestemt å slutte av. Dei pengane som var på budsjettet for denne skulen, kan då eventuelt kome til det nye prosjektet. Om dette slår til, kan ein truleg kome i gang tidlegare enn ein hadde tenkt frå fyrst av. Lene har Norsk Motorsportsforbund og Trygg Trafikk bak seg i satsinga, og ho såg plutseleg mykje lysare på oppgåva.
http://www.motorsportforbundet.no/t2.asp

Den neste gjesten var Jan Wojtaszek frå Brokke Alpin var neste gjest, og han kunne fortelje om hektisk aktivitet for å verte ferdige før vinteren. Dei held på med å støype fundamenta til det nye trekket, så snøen kom litt for tidleg. Men han kunne fortelje at det vert ein offisiell cup i Brokke onsdagane ein månad til vinteren med flotte premiar. Der reknar han med at folk kjem får større deler av Sørlandet, og som i fjor vil det bli kveldskjøring onsdag og fredag. http://www2.brokke.com/

I løpet av samtalen lanserte Lene ideen om å køyre cross-sykkel opp og brett ned: Førstemann vinn. Det er teke opp som eigen klasse i Norsk Motorsportforbund, men ho trudde bare det til no var arrangert eitt løp. Her kunne ein vere tidleg ute med noko nytt. Jan tente på idéen, så truleg vert det noko slikt og til vinteren.

Den neste gjesten var Bjørnar Mørenskog på telefon frå Hovden. Boka inspirert av teikninga til Egil Torin Nesheim skal lanserast neste fredag klokka 13 på Hovden Fjellstoge. Det er første boka Bjarne Tveiten har skrive, han er elles mest kjent som bokmeldar. Men boka er komen, trykt i 1000 eksemplar, og dei 100 fyrste denne fredagen får boka signert av forfattaren og teiknaren. Alle er velkomne til boklanseringa. http://www.hovdenfjellstoge.no/

Theis hadde også eit oppslag om Aksjon Håp, han laga eit telefonintervju med Torleif D. Bjørgum, som er leiar i aksjonskomitéen og som fortalde om planane for 10. desember. Her er lenke til Aksjon Håp: http://www.aksjonhap.no/

Theis legg også vekt på å få Bykle-stoff, og rådmannen fortalde om budsjettframlegget for neste år og nokre av prosjekta. Mellom anna står kommunen for ei stor investering i vatn og kloakk for Hovden Sør. I dag er det 600 hytter der, planane går ut på å få til 500 til og ein reknar med at om lag 1000 bueiningar vil kople seg på etter kvart. Dette skal betalast av brukarane med avgifter dei neste 30 åra, men kommunen skal forskottere.
http://www.bykle.kommune.no/

Kontakt med lydarane

Share

Ein og annan gong får vi vite at det er nokon som høyrer på oss på Internett. Som oftast skjer det i samband med Open sending, då kan det vere folk som ringjer til oss frå Arendal, Kristiansand eller Sirdal, for å nemne nokre stader der vi ikkje har dekning på sendarnettet vårt.

I går kveld under sendinga fekk eg ein telefon frå Henrik. Eg hugsar ikkje kva stad han sa han ringte frå, han sa heller ikkje om han hadde tilknytning til Valle. Men han fortalde at han likte godt å prøve å få inn radiokanalar på Internett, men at han strevde litt med å få inn Valle radio.

Vi prata litt saman, og eg sa at eg skulle gje melding til vår tekniske sjef om at sendinga ikkje gjekk ut på Internett. Så kunne han prøve igjen å høyre på oss frå 18.00 i dag. Det var han nøgd med, så vi avslutta.

Tydelegevis må Henrik har prøvd litt meir etterpå, for 20 minutt seinare kom det ein ny telefon: -No har eg fått det til, no høyrer eg dykk, no er det orgelmusikk, sa han. Det var rett, klokka var mellom 20.30 og 21.00, og Niklos var i studio.

Om andre fekk oss inn, veit eg ikkje. Systemet vårt er slik at vi ikkje kan finne ut om nokon høyrer på oss på Internett. Men gjev gjerne lyd frå deg om du høyrer på Internett. Det er alltid hyggeleg å ha kontakt med lydarane.

I gårsdagens **På kyrkjebakken** fortalde eg om utstillinga som Valle Vev skal ha laurdag 25. november. Det var annonse om dette i Setesdølen i går. Så kopla eg det saman med Jolemessa på Rysstad og sa at Karin Bøe er tøff som inviterer til Ope hus same dagen som jolemessa. Så begynte telefonen å ringe, og Niklos sprang og tok han, ettersom eg var på lufta. Då var det Karin som fortalde at det skulle vere 25. november hos Valle vev, ikkje 18. november, som er dato for jolemessa på Rysstad. Det var rask respons, og korrigeringa kom ut med det same. Slik kan vi hjelpe kvarandre. Takk skal du ha, Karin.

Eg vonar mange tek turen til Flateland neste laurdag for å sikre seg noko av alt det fine Karin har for sal.

Eg takkar og for kontakt med lydarane anten det skjer i telefonen eller når vi møtest på gata.