Gratulerer med boka, Gunnhild

Share

Gunhild Espetveit har samla tekstar ho har hatt på trykk i Setesdølen under vignetten **Diakoni i Setesdal** i ei bok som ho har gjeve ut på Setesdalsforlaget.

Dei av oss som held Setesdølen, har nok som oftast lese stykka hennar, men det kan vere godt å få dei samla, så eg vil skaffe meg boka som no har kome.

Tysdag hadde Sigurd Haugsgjerd eit intervju med henne i Setesdølen. Det vart ei heil side under tittelen **Me skulle bli flinkare til å oppmuntre kvarandre.** Gunhild seier det ho meiner, og ho snakkar ofte utan filter. Om Haugsgjerd har filtrert bort noko, er det nok att som kan gje ettertanke og ransaking: Er det slik?

Boka er fødd i smerte, heiter det i ei mellomoverskrift i artikkelen. Det kan vere god terapi å skrive seg ut av problem. -Dessutan snakkar eg så fort at eg gjerne formulerer meg betre skriftleg. 56 artiklar formulert over ein periode frå hausten 1999 til våren 2005.

Eit poeng med stykka er at Gunhild har funne eit stev til kvart stykke. Dei har eg gledd meg over når eg har lese tekstane i avisa. Stev er ei strålande diktform, kort og fyndig. Når eit stev er polert, kan det fortelje mykje.

Eg har invitert Gunhild til å kome i radioen og presentere boka. Ho har lova å tenkje på det, så eg vonar at ho tek turen innom ein kveld før jol.

Gratulerer med boka, Gunhild!

Siste veke i november 2006

Share

Det er svart november, heiter det i Kolbein Falkeids vise Tir n’a Noir som Vamp syng til glede for mange i denne mørketida. Her er lenke til teksten:
http://www.nopef.no/art_print.asp?id=7201

Frå den sida saksar eg:
Tir n’a Noir er en urgammel keltisk betegnelse på huldreland i havet, salige øyer, lykkeland. Dette er tidløse forestillinger i mange europeiske sammenhenger. Jevnfør vårt eget folkeeventyr “Skarvene fra Utrøst”.

Alt gikk i oppfyllelse der. Landene åpenbarte seg uventet i havskodde og røyk. Den gode fikk sin belønning den vonde sin straff osv.

Siste veke i november 2006 vert det tre lokale sendingar på frekvensane våre:

**Tysdag 28. november**
Ansvarleg:Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel Egil Elling Ellingsen
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Munnharpeforum: John Melhus fortel om andre del av Munnharpefestivalen 2006. Sjå http://www.munnharpe.no/Norsk_Munnharpeforum.html
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme. Meir om Brageprisen
20:15 Dagens Mozart
20:30 Postludium ved Harald Haugland
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 29. november**
Teknikar: Inga Flateland

18:00 Kommunestyremøte

**Fredag 1. desember**
Heile dalen. Meir om den seinare.