Intro FOLK

Share

Eg fekk ei pressemelding frå Kim André Rysstad i går. Der vart eg gjort kjend med Intro FOLK. Difor gjekk eg til heimesida deira, som er hos Rikskonsertane og har denne adressa: http://www.rikskonsertene.no/intro/om_intro.htm

Her heiter det:
**Storsatsing på folkemusikk**
– Rikskonsertane har sidan 90-talet satsa på lansering av dei mest framifrå artistane som er i startgropa til å byggje si eigen karriere. Erfaringane frå utøvarane innan klassisk musikk og jazz har vore svært gode, ikkje minst takka samarbeidet med eit 15-tals festivalar og organsisasjonar. No utvidast satsinga til å gjelde folkemusikk og samisk musikk, der samarbeid med folkemusikkorganisasjonar og festivalar er heilt sentralt. Vi har stor tru på at dette vert eit viktig tilskott til den positive utviklinga som skjer innan produksjon og formidling av folkemusikk for tida.

Helge Skansen, konsertsjef offentlege konsertar

I dette biletet finn vi altså Kim André Rysstad, som så mange gonger har gledd oss med musikk her i Valle dei siste åra.

Meir i ein seinare artikkel.