Det finnes en dyrebar rose

Share

Dette var temaet for kåseriet i kveld. Utgangspunktet var Svein Ellingsen si salme frå 1986 med melodi av Egil Hovland, framført av Sondre Bratland på plata Kvilestein. I fem korte vers presenterer han bibelsoge frå Moses til vår tid før han i siste vers avslører namnet: Guds kjærlighet er dens navn.

Særleg i fjerde verset trekkjer han fram situasjonen i dag: Den blomstrer fremdeles i verden og dufter av sommer, til tross for alle som bøyes av smerte i jorlivets nakne høst.

Med inspirasjon frå dette verset valde eg å trekkje fram aktivitet som fungerer som rose i Valle. Eg nemnde rosa som av og til er premie i Valle radio si opne sending og at no for tida er dei fleste rosene ein kan sjå, i butikkvindua. Men rose kan i overført tyding også vere ei kjærleikshandling, slik som til dømes Valle og Hylestad helselag står for når dei arrangerer tur til Harebakken for jolehandel laurdag 9. desember, og slik som Ingebjørg Sagneskar Austenå stod for då ho kom i radioen i kveld med spørsmål om eg kunne minne folk om dette. Den turen ho tok i kveld for å gjere det som me gjerne vil folk skal gjere i høve til radioen: nytte oss til å minne om aktivitetar og tiltak i bygda, den turen var ei slik rose, ei handling for å spreie glede i haustmørke til medmenneske.

-Me skulle vere flinkare til å oppmuntre kvarandre, sa Gunhild Espetveit i eit intervju i Setesdølen sist tysdag. Oppmuntringsroser treng me, ikkje minst i denne mørke novembernatt.