Framtida til Valle radio

Share

Torsdagskvelden 16. november hadde Theis kalla inn til møte for at vi kunne snakke saman om framtida til radioen. Diverre var det blitt noko forsinka post, så det møtte bare 6 personar: Theis, Helge Homme, Leif Kvinlog, Ørnulf Hasla, Torleif Soltun Haugen og Harald Haugland.

Etter Hallvard Kjellebergs bortgang er det ein del føresetnader som er endra i høve drifta til radioen, men vi tek sikte på å halde fram som før. Sendinga på lillejolaftan vert truleg ganske kort om vi får til ei sending i det heile tatt og til våren vil vi halde fram samarbeidet med Evje om sending for heile dalen fyrste fredag i kvar månad, men opplegget for øvrig må vi kome tilbake til.

Harald kan overta arbeidet med nettsidene etter kvart, og vil halde fram med bloggen. Vi vil og prøve å få til eit opplegg for påskesendingane, sjølv om det vil kome i ei ny form. Men basaropplegget vil vi prøve å halde fram med.

Theis kjem til å kunne ha ein onsdag i månaden også i vårhalvåret. Ettersom han held fram i radioen på same måten som før, valde vi å ikkje gjere noko suppleringsval til styret, men føreset at varamann rykkjer inn som fast møtande medlem i styret.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.