Stat-kyrkje

Share

Torsdag 23. november var det tillyst eit møte for Bykle, Valle og Bygland der Marit Tingelstad frå Gjønnesutvalet skulle orientere om temaet over. Om lag 25 personar hadde funne vegen til kommunestyresalen då sokneprest Theis Salvesen helsa velkomen. Ein frå Bygland og tre frå Bykle, resten var frå Valle.

Etter vakker musikk av Tonhild Kråkenes og Tina Høgevold gjekk Marit Tingelstad, som er leiar i Hamar bispedømmeråd, gjennom aktuelle problemstillingar i samband med utgreiinga som utvalet har lagt fram. Ho brukte 45 minutt på det, ho fortalde at dette var møte nr. 29 og at ho hadde eitt møte att før ho var ferdig. Ein merka det på foredraget også, ho var direkte og presenterte overheadfoilane i godt tempo.

Etter ein pause med kaffi og prat, var det fleire som hadde ordet og kom med spørsmål og synspunkt på emnet. I Øvre Setesdal har alle sokneråda gått inn for å ha noverande modell også i framtida. Ein var difor ikkje nøgd med at representantane frå Agder og Telemark bispedømmeråd på Kyrkjemøtet nyleg stemte for skilje mellom stat og kyrkje.

Her er lenker til dette temaet på Wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Gj%C3%B8nnes-utvalget
Gjønnesutvalet på Bokmålswikipedia
http://nn.wikipedia.org/wiki/Gj%C3%B8nnes-utvalet
Gjønnesutvalet på Nynorskwikipedia
På begge desse finn du lenker til meir stoff.

http://www.nationen.no/nyheter/article2417779.ece
Artikkel om Kyrkjemøtet i Nationen med mange lenker

www.kirken.no/index.cfm?event=downloadFile&nodeid=22981 –
PDF-fil med statsråd Giskes tale til Kyrkjemøtet 2006

http://www.kirken.no/agder/tekstsider.cfm?id=109894
Høringsuttale frå Agder og Telemark bispedømmeråd

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.