Heile dalen fredag 1. desember 2006

Share

Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Torhild Sandnes

18:00 Aktuell time ved Bjørgulv
19:00 Samtale med Signe Sollien Haugå
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Theis Salvesen i samtale med Annbjørg Uppstad og Sigrun Askland om Cuba-tur
20:30 Olav Rike les frå gamle hefter og bøker
21:00 Open sending ved Jorunn Lund Harstad

I Setesdølen i dag hadde Sigurd Haugsgjerd skrive dette om programmet i kveld:

**Valle Radio for heile dalen**

Valle radio har sending for heile dalen i kveld, med Bjørgulv T. Berg som programansvarleg. Han er i gang frå kl. 18 med aktuell time, der han har ein prat med kyrkjeverja i Bykle om det tilstundande kyrkjejublileet på Hovden neste år. Då er Fjellgardane kyrkje 50 år. Også Torleiv Bjørgum, kommuneansvarleg for Aksjon Håp 10. desember blir intervjua om innsamlingsaksjonen neste helg.

Den nytilsette daglege leiaren for Setesdal regionråd, Signe Sollien Haugå kjem i studio for å samtale litt om utfordringane i det interkommunale samarbeidet, no som altså Iveland er ute av regionrådet. Klokka 19.30 kjem Torleif B. Harstad med Tankar frå Bibelen, men alt halvtimen etter kjem kveldens Rammstein. Theis Salvesen, som har reist til Gutekalas i Kongsberg, har gjort klart opptak med m. a. Annbjørg Uppstad og Sigrun Askland frå Valle skule. Dei skal til Cuba og hjelpe Jan Olsen med å tøme containarane som snart er komne fram dit.

Kl. 20.30 hentar Olav Rike igjen smakebitar frå litteratur med tilknytning til dei indre bygder. Denne gongen les han ei forteljing frå dei indre bygder og dikt frå onkel Tårål si dagbok. Frå kl. 21 er det open sending ved Jorunn Lund Harstad. Då kan alt skje, men folk i heile dalen er i alle fall svært velkomne til å ringe inn helsingar frå kl. 20 på 379 37 577.

Brain drain

Share

Dette omgrepet fortel om situasjonen som mange land i verda opplever: Høgt utdanna arbeidskraft flytter frå utviklingsland til industrialiserte land.

Utdanningsforbundet oppmodar nasjonalt og internasjonalt til å anerkjenne at lærarpersonell med høg kvalitet bare kan rekrutterast om utdanning, status, arbeidsvillkår og velferd vert betra og sikra.

På konferansen som Utdanningsforbundet Aust-Agder har hatt i eit par dagar, har dette temaet vore oppe. Ein har synt til
*Bologna-prosessen
*Lisboa-prosessen
*København-prosessen
som alle har stor innverknad på norsk utdanningspolitikk. Sjølv om alle land har rett til å forme sin eigen utdanningspolitikk, er det mange internasjonale avgjerder som påverker norsk utvikling. Vi ser det mellom anna i dei store endringane som norsk skule har gått gjennom dei siste åra. Karaktersystem og omlegging av studiar på høgskole og universitet er ein del av biletet.

Utdanningsforbundet meiner at kunnskap om internasjonale tilhøve trengst for å kunne bygge gode nasjonale offentlege utdanningssystem i ei globalisert verd. Det er difor ei plikt for alle som arbeider i utdanningssystemet å skaffe seg kunnskap om globale tilhøve som har innverknad på utdanning. Dermed kan ein setje kritisk søkelys på både innhald og form. Slik kunnskap er relevant for å forstå tilhøva i eige land og for å utvikle solidaritet med lærarar og utdanningspersonell i andre deler av verda.

Global rett til utdanning krev godt kvalifiserte lærarar, ikkje bare i Norge, men i alle land.

Som du skjøner, det gjev perspektiv å vere på kurs. Kanskje gjev det nye program i Valle radio også.