Aksjon Håp og podcast i neste veke

Share

Ikkje før er fredagssendinga over, så kjem ei ny veke med nye sendingar. Tysdag 5. desember er siste tysdagen før Aksjon Håp, så eg tenkjer eg må få med mest mogleg stoff om aksjonen den dagen og har lagt opp til å ha ein halv time med dette temaet.

Bokaktuelt pleier eg og Lisbeth lage tysdagane. Men i går kveld fekk eg ein telefon frå dotter mi, Margunn, som er IT-bibliotekar i Kristiansand. Ho hadde vore på ein bibliotek-konferanse i Bergen. Der hadde dei diskutert bibliotek i framtida. Eit av emna var podcast, det vil seie at lydfiler vert lagde ut på nettet og kan lastast ned gratis. Ho meinte at programma eg og Lisbeth lagar, burde vere lette å podcaste, ettersom dei alt er tekne opp før sendingane. I dag er det bare tre bibliotek i landet som har ei slik teneste. Kanskje Valle folkebibliotek kan verte det fjerde? Her kan du lese meir om utvikling i bibliotekområdet:
http://bibliotek.wikia.com/wiki/BibliotekReform
Dei har lagt det opp innanfor wikipedia-modellen, slik at folk kan delta i å leggje inn stoff. Men fordi det er nytt, er det enno bare systemansvarleg som kan leggje inn stoff, så du må sende mail til han for at det du meiner skal kome til vurdering.

Eg skal ha ansvaret for onsdagssendinga også. Mange tema kan vere aktuelle denne kvelden. Eg får kome tilbake til dei etter kvart som dei dukkar opp.