Program 5. og 6. desember 2006

Share

**Tysdag 5. desember**
Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Aksjon Håp
20:00 Bokaktuelt ved Lisbeth D. Homme
20:20 Dagens Mozart
20:30 Postludium. Musikk til advent ved Niklos K. Besteland
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 6. desember**
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Berit Homme

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20:00 Fagforeningar i Valle 1: Utdanningsforbundet
20:30 Prosjekt Aktiv ressursforvaltning. Rune Mikkelsen fortel
21:00 Open sending. Harald Haugland og Hanni Podt. Nederland og Sinta Claas er tema for rebusane i kveld