Lisle joleptan

Share

**Jaktar på folk som jobbar i jola**

Sigurd Haugsgjerd skreiv dette på side 14 i Setesdølen fredag 15. desember:
Valle Radio satsar også i år på storsending vesle jolaftan, med utereportar og live-innslag frå innspurten i jolehandelen i Valle sentrum frå klokka 17 til 18. Seinare på kvelden blir det variert og allsidig program frå studio der vertane Ørnulf Hasla og Bjørgulv T. Berg vil ha kontakt med folk som må arbeide i jolehelga.

-Tips oss om nokre av dei som held hjula i sving anten dei no er i Nordsjøen, på kraftstasjonane eller for den saks skuld på alders- og sjukeheimen, seier Ørnulf Hasla. Poenget er at dei har ei viss tilknytning til radioen sitt nedslagsfelt, altså Valle og Bykle eller deler av Bygland.

**Jol på hyttene**
Sendinga vesle joleaftan byr også på innslag frå utereportar som tar pulsen på hyttefolket si joleførebuing. For det er faktisk slik at mange feirar jol på hyttene sine. Også desse er ein stadig meir integrert del av både bygdebiletet og radioen sitt lyargrunnlag.

**Tenk deg om!**
Men for å få fart på telefonane til alle dei valldølar eller hylstringar som er på jobb eller vakt ein eller annan stad i inn- eller utland, så kan du hjelpe radiovertane med alt no å ringe Ørnulf Hasla på tlf 971 53214 eller Bjørgulv T. Berg på tlf 958 37610.

Valldøar finst det då over heile verda, så det er berre å tenkje seg litt om. Då kan du overraske nokon kvar om du får dei på lufta like etter at det store gratislotteriet og folkevrimmelen i Valle sentrum på vesle joleaftan.