Munnharpa nr. 32

Share

I posten i dag låg årets siste nummer av Munnharpa, bladet til Norsk Munnharpeforum.
http://www.munnharpe.no/Norsk_Munnharpeforum.html

Bladet har eit omfattande referat av Veronika Søum frå Munnharpefestivalen i Setesdal 22. og 23. september, rikt på biletstoff er det og.

I tillegg er det informasjon om kor ein kan kjøpe den nye doktoravhandlinga om munnharper, Gjermund Kolltveit: Jew’s Harps in European Archaeology.

Du finn og referat frå årsmøtet i Norsk Munnharpeforum. I tillegg er det ein artikkel kalla På innsteg hos Arvid Myre. Endeleg er det minneord om munnharpesepelemannen Rune Åserud og som vanleg ein artikkel av formann Svein Westad. Bladet fortel og at John Melhus vart attvald som medlem i valkomiteen for eit nytt år.

John har vore ein strålande medhjelpar i Valle radio når vi vil ha munnharpeprogram. Etter festivalen har han hatt to program, det siste saman med Sigurd Brokke. Vi kjem tilbake med meir stoff om munnharpe seinare. John har lova å skrive eit lite referat frå desse to programma.