Jolemøte i kommunestyret

Share

I dag var det jolemøte i kommunestyret. Det starta klokka 18:00 og var slutt klokka 18:50. Det er tradisjon for å ha suppe og lefse på siste møtet før jol, og truleg var det maten som lokka, for det var få representantar som tok ordet i møtet.

I saka om tiltak på budsjettet var det tale om kulturhus i 2007. Den einaste saka under dette punktet var utviding av Storstoga. Her tok Per Kristiansen ordet og meinte at det burde kome inn to ord i slutten av linja om prioritering. Det stod Prioritering av kulturbygg i 2007: Utviding av Storstoga. Han meinte dei to orda i 2007 skulle kome etterpå, eller blir det smør på flesk? spurde han. -Smør på flesk er godt, svara ordførar Steinar Kyrvestad og tok opp forslaget, som vart samrøystes vedteke før representantane kunne benke seg i matstova for suppe og lefse.