Joleferie med noko attåt

Share

No har eg teke joleferie. Eg er tilbake i Valle 2. januar med ny sending. Men lisle jolaftan vert det sending som vanleg ved at ein startar klokka 17 i sentrum, og frå klokka 18 i Radiohuset. Ørnulf og Bjørgulf har ansvaret for den sendinga, som blir den siste sendinga i 2006.

Fredag 22. er det konsert i Valle kyrkje ved ei rekke ungdommar med lokal tilknytning. Gjer vel og gå på konserten og gje dei støtte og deg sjølv ein fin start på jolehøgtida.

I romjula inviterer kommunen unge som er heime på joleferie til eit møte. Lene Dyrkorn leiar samlinga, som onsdag 27. desember klokka 18. Tema er Folkehøgskule i Valle.

Det vert og badmintonturnering i romjola laurdag 30.12. frå kl. 10.00. Turneringa er for alle over 10 år og like mykje for dei “nye” som dei drevne. Påmeldingsfrist er 23.12. Meld deg på til Øyvind (97170382) eller Ralf (97530846). Startkontingent kr. 40,- for dei vaksne (over vg.skule)

2. joledag er det joletrefest i Oveinang, ettter det det kunne sjå på ein plakat i sentrum i dag.

Sjekk ut Setesdølen i morgon for å finne meir om gudstenester i Bykle og Valle i jola.

Eg har så langt klart å skrive kvar dag i desember. Om eg klarar det resten av månaden, vil det vere første månad utan hol i kalenderen. Ein epost til harhaugl@gmail.com med tips er kjærkome.

Pleie og omsorg

Share

Unn Merethe Nordby er pleie- og omsorgssjef i Valle kommune. Den jobben har ho hatt vel eitt år. Ho bur på Breive, så ho har lang køyreveg for å kome på jobb, men trivst i jobben. -Sjølv om det er litt langt, slepp eg å stå i kø, seier ho.

Onsdag 13. desember var ho gjest hos Bjørgulv T. Berg i programmet Kommunen informerer. Det var første gongen ho var i radioen, så ho var litt nervøs. Som pleie- og omsorgssjef er ho oppteken av at brukarane, anten dei får heimebasert omsorg eller får tenester på Valle Alders- og Sjukeheim (VASH) skal oppleve at tenesteytarane samarbeider. -Vi må hugse at vi er her for brukarane våre, sa ho.

Ho skrytte og av situasjonen i Valle, der det er nærleik til brukarane og ikkje lange avstander mellom dei som yter tenestene og brukarane. Elles fortalde ho at det er blitt mykje større krav til dokumentasjon i sjukepleietenesta. På VASH har dei lagt om til datajournal, og omlegginga har teke mykje tid i starten, men etter kvart går det betre, ikkje minst fordi folk hjelper kvarandre.

VASH skal innføre Miljøfyrtårn i 2007, der alle tilsette skal ta ansvar for miljøet. Det gjeld avfall, som skal kjeldesorterast, det gjeld vaskemiddel og det gjeld arbeidsmiljøet.