Lisle Joleptdagen

Share

Kveldsansvarleg: Ørnulf Hasla og Bjørgulv T. Berg
Teknisk ansvarleg: Jørund Georg Jore

17:00 Sending frå Valle sentrum med trekning av jolelotteri. Utereporter: Helge Dahle.
18:00 Time med Theis. Samtale med Helene Horverak, Brita Mosdøl og Gro Haatveit Hovet.
19:00 Ørnulf og Bjørgulv i studio.

Telefon 379 37577
Faks 379 37575