Gi så det svir

Share

Dei siste dagane har eg vore mykje oppteken med å skrive på Wikipedia, det leksikonet der alle kan skrive om det dei veit. Som eg har fortalt her på bloggen før, var det son min, Helge som oppmoda meg til å begynne å skrive der. Det var i sommar, og sidan har eg hatt mykje glede av dette. Her er hovudsida til bokmålsutgåva, som eg skriv på og som har om lag 92 000 artiklar når du les dette. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside

I ein tre vekers periode som starta 16. desember har wikipedia foundation, som er det ideelle stiftelsen som eig datamaskinane som dette leksikonet ligg på, hatt ein fundraisingskampanje for å få pengar til å drive datamaskinane. Den engelske utgåva av leksikonet har 1,5 millionar artiklar, dene tyske har ein halv million, og den norske går mot 100 000. Det er utgåver på over hundre språk, så det er eit viktig og stort arbeid å lage wikipedia.

I løpet av dei to første vekene har kampanjen fått inn nesten 750 000 dollar, du kan sjå det sjølv ved å gå inn på http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page den engelske hovudsida til leksikonet. Om du les engelske, vil eg og anbefale denne sida, som fortel om oppstarten og om prinsippa for leksikonet: http://www.theatlantic.com/doc/200609/wikipedia

Samstundes var det eit oppslag i Aftenposten i dag på side 17 i del 1. Der står det om den norskamerikanske milliardæren Fred Kavli, som gir heile si formue til forskning.

Eg veit ikkje kva for eit godt føremål du sponsar med gåver. I jolegåve i år fekk eg ei geit, det vil seie, ein familie i eit fattig land fekk ei geit til 250 kroner gjennom Kirkens Nødhjelp, og så fekk eg eit gåvebrev der Rønnaug skreiv at i år ville dei heller gje meg ei slik gåve enn ei ny bok til den overfylte bokhylla mi.

Eg gleder meg med den fattige familien som har fått ei geit og hjelp til å halde liv i seg. Eg gleder meg og over dei mange som gjev ein slant til Wikipedia og han som gjev sin rikdom til forskning. Den som gjev, han får, det er ein forunderleg livsvisdom samla i det gamle ordet.