Kulturhus

Share

For eit par veker sidan var Per Kristiansen gjest frå kommunen i programmet Kommunen informerer. Då fortalde han at arbeidet med prosjekt kulturhus i Valle var kome langt, og onsdagskvelden 29. desember sa kommunestyret eit samrøystes ja til prosjektet. Ombygging og utviding er kostnadsrekna til 11 millionar kroner, då er målet å få til ei teaterscene med mål som gjer at Riksteateret vil kome med framsyningar att i Valle.

Planen er at arbeide skal kome i gang neste år. Status som regionalt kulturhus betyr at ein kan få eit tilskot på to millionar frå Staten. Prosjektet skal finansierast med pengar som kommunen har som ansvarleg lån i Agder Energi, og så vert det tre hundre tusen i årlege meirkostnader når det gjeld drift.

Det ser ikkje ut til å stoppe med bygging i skuleområdet. Etter det Per fortalde i sendinga for eit par veker sidan, skal Storstoga utvidast slik at scenebreidda vert tre meter breiare enn no. Det skal gjerast ved å utvide bygget mot Riksveg 9.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.