Pleie og omsorg

Share

Unn Merethe Nordby er pleie- og omsorgssjef i Valle kommune. Den jobben har ho hatt vel eitt år. Ho bur på Breive, så ho har lang køyreveg for å kome på jobb, men trivst i jobben. -Sjølv om det er litt langt, slepp eg å stå i kø, seier ho.

Onsdag 13. desember var ho gjest hos Bjørgulv T. Berg i programmet Kommunen informerer. Det var første gongen ho var i radioen, så ho var litt nervøs. Som pleie- og omsorgssjef er ho oppteken av at brukarane, anten dei får heimebasert omsorg eller får tenester på Valle Alders- og Sjukeheim (VASH) skal oppleve at tenesteytarane samarbeider. -Vi må hugse at vi er her for brukarane våre, sa ho.

Ho skrytte og av situasjonen i Valle, der det er nærleik til brukarane og ikkje lange avstander mellom dei som yter tenestene og brukarane. Elles fortalde ho at det er blitt mykje større krav til dokumentasjon i sjukepleietenesta. På VASH har dei lagt om til datajournal, og omlegginga har teke mykje tid i starten, men etter kvart går det betre, ikkje minst fordi folk hjelper kvarandre.

VASH skal innføre Miljøfyrtårn i 2007, der alle tilsette skal ta ansvar for miljøet. Det gjeld avfall, som skal kjeldesorterast, det gjeld vaskemiddel og det gjeld arbeidsmiljøet.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *