Skulevegspørsmål

Share

Eg plar sjeldan skrive noko om kommunestyresendingane i Valle radio. Men eg gjer eit unntak denne gongen:

I kommunestyret i Valle i kveld tok Torunn Charlotte Nyberg Lund opp eit spørsmål i den offentlege spørjetimen om skulevegen mellom kyrkja og skulen. Ho gjorde det på vegner av FAU og refererte til at spørsmålet om kva ein skal gjere har vore aktuelt sidan ho kom til Valle, -Det er 12,5 år sidan, sa ho og nemnde at det er tre utdanningsinstitusjonar i området: Valle barnehage, Valle skule og Valle vidaregåande skule. Ho meinte difor at det er eit spørsmål som gjeld alle barn og unge i Valle.

Ho fortalde at FAU hadde sendt brev til kommunen og til Vegvesenet. Frå Vegvesenet hadde dei fått svar at dei ikkje hadde pengar, korkje til skilt eller andre tiltak. Frå kommunen hadde dei ikkje fått svar.

Ordføraren kunne fortelje at kommunen venta på ei utgreiing frå Sørlandsconsult som skal vere ferdig tidleg vår. Når det gjeld den kommunale vegen, vart det opplyst at den skal få fartsdumparar og skilting med 30 km.

Tolv og eit halvt år har Torunn venta. Må vi vente til nokon vert påkøyrd før det skjer noko?

Etter at Offentleg spørjetime var over, var det Setesdal vidaregåande skule ved rektor Birgit Attestog som fekk ordet til å fortelje om Noregs lengste skule.

Salmekveld

Share

No på nyåret har eg på tysdagane hatt eit program eg kallar Salmekveld. Frå 19.30 spelar eg nokre salmer frå Salmeboka. Eg vil prøve å leggje ut ei liste over dei salmene eg spelar i desse programma. Nummeret fyrst viser til nummer i Norsk Salmebok

**16. januar**
689 Kirken den er et gammelt hus. Musica Ficta Naxos 8.554976 Danske salmer
299 Nå la oss takke Gud. Musica Ficta
222 I all sin glans nå stråler solen. Musica Ficta
777 I Østen stiger solen opp. Nidarosdomens guttekor EKCD 34
416 Alltid freidig når du går. Nidarosdomens guttekor

**23. januar**
597 Skriv deg Jesus på mitt hjerte. Reflex MMD 2055 Salmer og sanger
346 Han tek ikkje glansen av livet. Espen Samuelsen. MMD 2055
333 Hvilken venn vi har i Jesus (Instrumental – Hymns for sax)
423 Jesus det eneste. Per Søetorp MMD 2055
487 Ingen er så trygg i fare. Lillian Haugesteten med fleire MMD 2055
312 Lær meg å kjenne dine veie. Stein Ove Berg MMD 2055

**30. januar**
460 Velt alle dine veie. Dagsland FXCD 157 Det er makt i de foldede hender
219 Den signende dag. Musica Ficta
479 Deg å få skode. E. Ødegård Widmer og Ann-Jorid Aghnell MMD 2055
493 Ein fin liten blome. Instrumental Arild Stav MMD 2055

Tilbake frå London

Share

Så er me heime att. Etter trivelege dagar i London var det godt å kome heim att, sjølv om fleire av oss nok tykte at turen frå Torp til Valle var lang. Så var det godt å finne senga etter ein lang reisedag og vakne opp til ein mild januardag i Valle.

Når ein har vore nokre dagar utan tilgang til Internett, er det ein del som må lesast og der ein treng å bli ajour med kva som har skjedd. Eg hadde lagt opp til at eg ikkje skulle bruke mobiltelefon, og det var ikkje naturleg å stoppe på Internett-kafeen for å skrive på bloggen frå London. Likevel ser det ut til at mange har vore innom og lese litt også desse dagane.

Vi hadde gleda av å få ei stor fellesoppleving i musicalen We will rock you. Sjå http://en.wikipedia.org/wiki/We_Will_Rock_You_%28musical%29

Elles hadde vi ulike kulturopplevingar etter smak og behag. Det skal eg kome tilbake til seinare.

Londontur

Share

No står eg på flyplassen på Torp og skriv dagens innlegg på bloggen. Alle tilsette på Sosial og arbeid er på tur til London for teambygging. Vi reiste frå Valle klokka 07 om Arendal, veret var ikkje så lovande for ein fjelltur, og turen hit gjekk bra. No har vi sjekka inn og står i kø før flyet har kome.

Tre dagar med teambygging for 9 personar. Elevane på vaksenopplæring har fri og kontoret elles er dekka av andre medarbeidarar desse dagane. Ingvar, Guro, Liv Gyro, Cathrine, Alfhild, Trond, Kim og Øystein sender helsingar til alle kjende.

Program for 23. og 24. januar 2007

Share

**Tysdag 23. januar**

Ansvarleg:Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Salmekveld
20:00 Bokaktuelt
20:15 Dagens Buxtehude
20:30 Postludium
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 24. januar**

Ansvarleg: Øyvind Jacob
Teknikar: Geir Uppstad
Telefonvakt: Torbjørg Hoftuft

18:00 Aktuell time: Stoda for folkemusikken i Setesdal
19:00 Kommunen informerer ved Avdeling for bygg, eigedom og anlegg
19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20:00 Øyvinds time med ymse slag
21:00 Opi sending ved Jorunn Lund Harstad

Dette er første gongen Øyvind har ansvar for ein kveld i radioen. Lukke til.

Prestegjeldsaksjonen 2007

Share

Talar: Jan Gossner

Torsdag 25. januar kl. 19: Valle Menighetshus
Fredag 26. januar kl. 19: Bykle kyrkje
Lørdag 27. januar kl. 17 og 19: Hylestad soknehus
Søndag 28. januar kl. 11: Fjellgardane kyrkje

Offer til kyrkjelydane sitt misjonsprosjekt i Santiago-kyrkjelyden på Cuba.

Jan Gossner har vore aktiv i Oase. Her er ei lenke til heimesida til Oase, der Gossner har skrive ein artikkel:
http://www.oase.no/index.php?art=37&kat=3&mid=11

Her er lenke til Frikyrkja i Kristiansand, der han er pastor
http://www.krsandfrikirke.no/sider/program.asp

Her er lenke til Salmesus fra Sørlandet, der han har vore talar
http://www.nrk.no/programmer/sider/salmesus_fra_soerlandet/

Her er eit intervju i Norge IDAG der Gossner snakkar om fellesmøtene
http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=11845

Gossner er og reiseleiar. Her er info om ein tur han skal leie til Israel i vår. http://www.fokusreiser.no/sider/tekst.asp?side=155

Til slutt ei lenke som viser bøker han har skrive: http://tinyurl.com/yt8hk5

Takk til Setesdølen

Share

I dag måtte eg smile då eg las Setesdølen. På framsida, nederst skriv Sigurd Haugsgjerd:
Valle radio sist onsdag:
**I kø for å leggje fram valliste**
Ved sida av bilete av gjestene mine i nyhetstimen sist onsdag, Torleif B. Harstad og Pål Dale skriv han at dei konkurrerte om lyarane på Valle radio onsdagskvelden, men Torleif hadde ikkje ferdig lista han presenterte. Nominasjonsmøtet har ikkje handsama denne enno, og fristen for å svare ja til å stå på lista, er ikkje gått ut.

Inne i avisa har saka fått det meste av side 7, det er bare annonsar der elles. Eg sende eit brev til Sigurd og takka for oppslaget. I radioen ynskjer vi å ha stoff som kan vere aktuelt og nært, og det var jo hyggeleg at avisa fann glede og nytte av stoffet. Som oftast er det vi som finn nytte og glede i tysdagsavisa når vi skal lage stoff til onsdagssendinga, både til rebusar og nyhetstime. Denne gongen var det motsett.

Slik utfyller vi kvarandre. Når ein ser på ei sak frå fleire sider, får ein eit fyldigare bilete. Om vi held oss til saka slik Setesdølen dekkjer det, får vi eit rikare bilete og, for dei har fått med at Tarald Myrum er Senterparti-topp i Aust-Agder, og overskrifta på side 7 tek med eit perspektiv som eg ikkje var inne på i samtalen med Pål: Om han blir attvald vil han ha 36 år i politikken. Setesdølens redaktør har også hatt ein personleg prat med Pål og skriv om blåveisen som vi såg då han var i studio, utan at vi tok opp det med han på lufta.

Er du interessert i politikken i Setesdal, bør du lese Setesdølen grundig i dag.

Kommunen informerer Anna Arneberg

Share

Rådgjevar skog og utmark, Anna Arneberg, var gjest i Kommunen informerer onsdag 17. januar som representant for avdeling Plan og utvikling. Ho hadde fleire ting på blokka:

**Utsett frist for brannvarslingsanlegg i sauefjos**
http://tinyurl.com/23k6hw
Sauefjos med over 30 vinterfora dyr må han brannvarslingsanlegg. Men fristen for å få det på plass er utsett til 1. september.

**Kjøp av mjølkekvote**
Ho fortalde at fleire bønder i Valle hadde kjøpt mjølkekvote og at kommunen har eit tilskot til dette. Men no er det eit nytt oppslag på heimesida om ekstraordinær kvote. Så her er det vel helst: Løp og kjøp, tenkjer eg.
http://tinyurl.com/2ykz25
Ekstraordinært kjøp av økologisk mjølkekvote

**Årskort i Brokke**
var ikkje på lista hennar, men eg tek det med, for fristen er utsett i høve det som driftssjef Ingvar Nes sa i ei sending tidlegare. Ny frist er 1. mars. Ta kontakt med velkomstsenteret om du vil vite meir.

**Spitekafe**
Anna er ein ivrig deltakar på spitekafeen som er kvar onsdagskveld frå klokka 18 på Husfliden. Då ho var i radioen onsdag, hadde ho ein liten pause, og ho nytta høvet til å slå eit slag for den, det er plass til fleire, og det er eit triveleg fellesskap anten ein spitar eller gjer andre ting.

Christiansfeld

Share

Snø og regn og eit ver som nok er litt annleis enn vinter, men like fullt. Vi skriv søndag 21. januar og eg fekk nettopp eit par bilete frå Jæren der både krokus og snøklokker var komne alt. Så lett er det ikkje andre stader, på Austlandet har det helst vore vanskeleg føre denne helga, med fleire ulukker.

Sjølv fekk eg gleda av å la tankane gå tilbake til turen me var på i Danmark i sommar. Då besøkte vi Christiansfeld, byen som Brødremenigheten grunnla. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Christiansfeld Me var der og opplevde både museet, kyrkja og Gudsageren. I artikkelen om Christiansfeld kommune http://no.wikipedia.org/wiki/Christiansfeld_kommune står det at Camilla Collett gjekk på skule i byen der. Det er fleire linjer frå Noreg til denne byen sør på Jylland enn ein skulle tru. Inspirasjonen til å danne NMS Det Norske Misjonsselskap kom herifrå, og mange folk som fekk mykje å bety i kyrkje og kristenliv henta inspirasjon frå brødrene som budde i byen.

Så eg tykte det var ei glede då det dukka opp ein artikkel om dette då eg sat og las på Internett i helga. Det førte tankane mine tilbake til kurset om Nordisk sang som me var på på Løgumkloster Højskole, og eg måtte ein tur innom for å sjå på skulen sine sider. http://www.lkhojskole.dk/kk2007/ Dei skal ha tilsvarande kurs i 2007 også. Eg lurer på om me skal melde oss på att. Det var inspirerande å vere der, og lærerikt også.

Men fyrst er det nye program til Valle radio. Tysdagsprogrammet har eg ansvar for, men onsdag er det Øyvind Jacob som har ansvar medan Bjørgulv T. Berg, som opprinneleg var sett opp til å ha ansvar for kvelden, nyt sola på Cuba.

Gjev eg var i eit varmare land, syng diktaren.