2. og 3. januar 2007

Share

**Tysdag 2. januar**
Ansvarleg:Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Weyse: Julekantate
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme
20:15 Til oppmuntring ved Asbjørn Kvalbein
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 3. januar**
Ansvarleg:Harald Haugland
Teknikar: Inga Flateland
Telefon: Torbjørg Hoftuft

18:00 Nyhetstimen
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen
20:00 Godt nyår
21:00 Open sending

Hver dag er en sjelden gave

Share

Eg held fram der eg slutta forrige innlegg. Grunnen til det er at eg vart så inspirert av Kongen sin nyårstale at eg nytta inspirasjonen som grunnlag i kåseriet mitt i kveld. Då kunne eg bruke det eg skreiv like etter talen var slutt på Wikipedia, leksikonet alle kan bidra til. Der har eg skrive fleire artiklar i rekkefylgje:
1. Kongens nyttårstale
http://no.wikipedia.org/wiki/Kongens_nytt%C3%A5rstale
2. Nyttårstalen 2006
http://no.wikipedia.org/wiki/Nytt%C3%A5rstalen_2006
3. Hver dag er en sjelden gave
http://no.wikipedia.org/wiki/Hver_dag_er_en_sjelden_gave
4. Piken med svovelstikkene
http://no.wikipedia.org/wiki/Piken_med_svovelstikkene

I kåseriet i kveld nytta eg litt frå dei tre første punkta her. Men hovudpoenget var songen Hver dag er en sjelden gave. Eg utvida det til glede over eit nytt år, ein kan like gjerne seie: Hvert år er en sjelden gave. Det gjeld å nytte dei høva ein har i livet og glede seg over livet, slik kongen og siterte frå Norahl Grieg: Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: Troen på livet vårt, menneskets verd. Kongen nemnde og raushet og at vi må ta vare på høvet vi har til å utrydde fattigdom i vår tid, slik fredsprisvinnaren Mohammad Yunus sin visjon er. Samstundes må vi ta vare på minnene og ikkje gløyme bakgrunnen vi ber med oss.

Godt nytt år!