Open sending 3. januar 2007

Share

I Open sending i kveld var tema for rebusane prestar i Valle. Grunnen til det var at eg hadde med meg Gro Haatveit Hovet, og ho hadde vore i Bykle på møte der sokneråda hadde drøfta tilsetting av ny prest i prestegjeldet. Ho fortalde om prosessen det er før ein får tilsett ny prest. No er det Agder bispedømmeråd som tilset sokneprestar, Theis Salvesen var den siste sokneprest som vart utnemnd i statsråd då han kom til Valle i 1989.

Bispedømmerådet har dei siste fire åra nytta intervju ved tilsetting. Dei tre søkjarane til soknepreststillinga i Valle var til intervju 14. desember, og der var soknerådsleiarane med i intervjupanelet. No skulle sokneråda gje tilråding, deretter skulle eit innstillingsutval lage innstilling til Agder bispedømmeråd, som så skulle har tilsettingsmøte 8. februar.

Truleg vil tilsetting vere klar midt i februar, og så vil prosessen gå vidare med at den som er tilsett, har oppseiing i stillingen han no har. Ein kan difor ikkje rekne med at ny prest er på plass før til sommaren.

**Rebusane** i kveld handla om prestar i Valle. Eg hadde funne stoffet her:
http://www.eskeland.net/node/4 Her har Helge Haugland lagt ut ei liste over prestar i Valle frå Svartedauden. Lista er ikkje komplett, men grei å bruke til å lage rebusar av etternamna til prestane.

1. Salvesen – Johanna Solheim
2. Raustøl – Øyvind Jacob
3. Møll – Angjerd Mosdøl
4. Olsen – Liv Tanche Larsen
5. Bjelland – Åsmund Rygnestad
6. Austad – Jorunn Hermansen
7. Aune – Torleiv Harstad
8. Homme – Toril Lunden og Tora Lund
9. Gjellebøl – Gunnar Solheim

Premiane gjekk til
Jorunn Hermansen – Krus
Tarald Flateland – Ryggsekk
Johanna Solheim – Familieribbe, gåve frå Gyro K. Homme
Liv Tanche Larsen – Beholder for å tappe væske
Angerd Mosdøl – Radio
Åsmund Rygnestad – Nøkkelsett

Eg har ikkje oversikt over kor mange telefonar vi fekk i kveld, men i periodar hadde Jorunn og Tobbe det ganske travelt med å ta telefonane. Dei sytte og for godt stell og trivsel med kake og vaflar med blåbærsyltetøy, så då vi tok kvelden og drog heim, var vi godt nøgde med ein triveleg kveld.

Nyhetstimen 3. januar 2007

Share

Dette står på blokka for nyhetstimen

18:00 Info
18:05 Telefonintervju (mobil 482 54 803) med **John Erling Skåtan** frå SNO Hægebostad om rovvilt i Setesdal (Bykle og Valle)
Tema:
Samanheng mellom observasjonar og fellingsløyve
Oppslaget i Fædrelandsvennen i dag
Lokal rovviltkontakt er Einar Olsen, mobil 913 21 487
Verneområdet Setesdal Vesthei/ Ryfylkeheiane

18:20 Skulemat på Valle skule. **Leif Kvinlog** kjem i studio

18:30 Før skisesongen. **Tarald Myrum** kjem i studio og har med seg folk. Vi snakkar om den nye ljosløypa, om karusellrenn og vinteraktivitet

18:53 **Øyvind Jacob** fortel om badmintonturneringa i romjola

19:00 Kommunen informerer