Liste for våren 2007

Share
Sendingar til våren 2007 
Denne lista er merka med tag “sendingar”. Klikk på taggen om du vil sjå på lista seinare, då kjem du rett til lista. Eg kjem til å prøve å redigere henne etter kvart som vinteren går, slik at eg set ein strek over sendingar når dei har vore.

Dato Ansvar Teknikk Telefon Open
3.1 Harald Inga Tobbe Harald
10.1 Theis Gudrun Ingebjørg E Theis
17.1 Harald Torhild Berit Rolf Erik
24.1 Øyvind J Geir Bjørg R Jorunn
31.1 Kommunen Harald    
2.2 Heile dalen Theis Inga Geir Jorunn Theis
7.2 Bjørgulv T Gudrun Tobbe Rolf Erik
14.2 Harald Geir Ingebjørg E Jorunn
21.2 Helge Dahle Torhild Berit Britta Lise
28.2 Kommunen Gudrun    
7.3 Bjørgulv T Inga Bjørg R Harald
14.3 Harald Gudrun Jorunn Harald
21.3 Ørnulf Geir Tobbe Britta Lise
28.3 Kommunen Torhild    
Skjær Helge Dahle Torleiv    
1. pås Helge Dahle Jørund    
18.4 Harald Inga Tobbe Jorunn
25.4 Kommunen Harald    
2.5 Theis Torhild Berit Theis
9.5 Bjørgulv T Gudrun Bjørg R Rolf Erik
16.5 Ørnulf Inga Jorunn Theis
23.5 Harald Geir Tobbe Britta Lise
30.5 Kommunen Inga    
6.6 Øyvind Jacob Torhild Bjørg R Øyvind J
13.6 Harald Gudrun Ingebjørg E Harald