Open sending 10. januar 2007

Share

Programmet var ved Theis Salvesen. Med seg i studio hadde han Kristine Bjørgum, og tema for rebusane var Kyrkjeåret. Premiane gjekk til

Signe Lund – Koffert (innhaldet er ei overrasking)
Knut Helle – Sovepose
Angerd Mosdøl – Campingstol eller lite telt
Folke Nesland – Skrutrekker
Pål Dale 10 kg poteter, gåve frå Gyro K. Homme

Telefonvakt var Ingebjørg Ellinor Rysstad og Harald Haugland, og det var godt med telefonar i kveld.

Bokaktuelt om Europa og Noreg

Share

I programmet tysdag 9. januar presenterte biblioteksjef Lisbeth D. Homme bøker om europeisk og norsk historie.

1. Første boka var Karsten Alnæs: Historien om Europa (4) ISBN 82-05-31388-1, som har fått denne omtalen i bokbasen til Kristiansand folkebibliotek:

Karsten
Alnæs fikk en stor leserskare med sin populære serie “Historien om Norge”. Nå har han kommet til fjerde og siste bind i “Historien om Europa”. “Mørkets tid” handler om tiden fra 1900-1940, om to verdenskriger og en grusom revolusjon. Alnæs starter med opptakten til den første krigen og forflytter seg deretter østover til russernes revolusjon. Han presenterer leseren for høy og lav, konger og dronninger, vitenskapsmenn og journalister, kunstnere og lekfolk, og store personligheter fra dette århundret som Picasso, Apollinaire, Olga Benario og Otto Braun. Kulturelle temaer som dadaisme, surrealisme og arbeidertilværelsen har også fått plass.

2. Andre boka var og Karsten Alnæs, men no frå serien hans om Norge: Historien om Norge (5) Femti rike år. ISBN 82-05-23032-3, som har fått denne omtalen i bokbasen til Kristiansand folkebibliotek (henta frå bokbaksida):

Økonomisk liberalisering og effektivisering tapper distriktene for folk, samlivsmønstre endres … Mot slutten av årtusenet står en urban livsform sterkere enn noensinne. Femte bind dekker de siste femti år av norgeshistorien. Det er en tid preget av gjenoppbygging og planøkonomi i begynnelsen, av kald krig og NATO-medlemskap, av kjærlighet til USA, men også av bilens revolusjon og fjernsynets magiske glans. Dessuten var det i disse årene man opplevde den store flukten fra landsbygda. Politikken seilte under flagget til et sosialistisk og etter hvert sosialdemokratisk Arbeiderparti. De seneste tretti årene skal stadig tydeligere komme til å stå i oljens tegn. Forurensning og miljøvern blir nye emner, innvandring av fjernkulturelle arbeidssøkende forandrer oss. Økonomisk liberalisering og effektivisering tapper distriktene for folk på en mer drastisk måte enn før. Samtidig endres samlivsmønstre, kvinnene forandrer sitt og menns liv. Mot slutten av årtusenet står en urban livsform sterkere enn noensinne.

Vi var innom andre bøker og, dei vil eg kome tilbake til seinare.