Program for veke 3, 2007

Share

**Tysdag 16. januar**
Ansvarleg:Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Salmekveld
20:00 Bokaktuelt
20:15 Dagens Buxtehude
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland. Italiensk orgelmusikk
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 17. januar**
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Berit Homme

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20:00 Fagforeningane. KFO ved Trond Støle
20:30 Queen. Ved Harald Haugland og Trond Støle
21:00 Open sending ved Rolf Erik Homme