Open sending onsdag 17. januar

Share

Rolf Erik Homme og Torleif Jansen stod for programmet i kveld. Dei hadde funne rebusar i Setesdølen frå tysdag, og det var mange telefonar. Desse fekk premiane:

Signe Lund: Valle radio sitt krus
Ingebjørg Ellinor Rysstad: Valle radio sin sekk
Tora Lund: Trådlaust termometer
Ingebjørg Berdalen: Øyreklokke med radio
Jorunn Lund Harstad: Kalkulator
Jorunn Hermansen: Isbøtte

Kristeleg Folkeparti si liste

Share

Kristeleg Folkeparti hadde nominasjonsmøte på Soknehuset i går. Dei sette opp denne lista til kommunestyrevalet 2007:

1. Pål Dale, Valle, fødd 1944
2. Ellen Agnethe Jansen, Rysstad, fødd 1960
3. Arne Bakke, Valle, fødd 1974
4. Tone Å. Rysstad, Rysstad, fødd 1961
5. Åshild Bryggeså, Valle, fødd 1980
6. Arild Aabø, Valle, fødd 1976
7. Margrethe Bakke, Valle, fødd 1982
8. Ivar Olav Hovet, Rysstad, fødd 1963
9. Anne Helle Hagen, Rysstad, fødd 1973
10. Toril Dale, Valle, fødd 1950
11. Ellen Aslaksen, Valle, fødd 1961
12. Vilborg Brokke Lye, fødd 1950

I kveld var Pål Dale i Valle radio og presenterte den nye lista. Han var godt nøgd med lista og alle dei unge som hadde vore viljuge til å stå på lista.

Senterpartiet si liste

Share

Onsdag 17. januar presenterte Torleif B. Harstad nominasjonsnemnda sitt forslag til liste til kommunestyrevalet 2007. Han fortalde om prosessen med å nominere kandidatar. Før jol hadde ein sendt ut oversikt over medlemmene til alle medlemmene med bøn om at kvar skulle nominere 7 personar. Det synte seg at 80 prosent av medlemmene svarte på brevet, og dermed kunne ein setje opp dette forslaget:

1. Steinar Kyrvestad
2. Bjørg Brokka Rike
3. Torleif B. Harstad
4. Valborg Nomeland
5. Birgit Løyland
6. Jon E. Hovet
7. Åse Ingebjørg Homme
8. Olav Kåre Bø
9. Malmfrid N. Homme
10. Trygve Brokke
11. Tarjei Haugen
12. Karen Marie Kyrvestad
13. Gunnar Brottveit
14. Ingunn Berit Haugland
15. Knut J. Hovet
16. Torjus B. Uppstad
17. Hallvard Aamli
18. Olav Stanley Kyrvestad
19. Olav K. Nomeland

Komiteen skriv:
Me vonar du kan ta på deg denne oppgåva med å stå på lista til kommunestyrevalet 2007. Dersom du ikkje ynskjer å stå på lista, må du seie ifrå innan 31. januar 07 til leiar i nominasjonsnemnda, Torleif B. Harstad.

Med venleg helsing nominasjonsnemnda
Torleif B. Harstad
Randi G. Myrum
Bjørgulv N. Berg
Torbjørg D. Brokke
Tor D. Lunden

Så får vi sjå kven som vert ståande på lista når framlegget har vore til handsaming på nominasjonsmøtet Senterpartiet skal ha i februar.

Salmekveld

Share

Tysdag 16. januar klokka 19:30 hadde eg sett opp salmekveld som programpost. Desse salmene vart spelte (salmenummer før tittel)

689 Kirken den er et gammelt hus – Musica Ficta
299 Nå la oss takke Gud – Musica Ficta
222 I all sin glans nå stråler solen – Musica Ficta
777 I Østen stiger solen opp – Nidarosdomens guttekor
416 Alltid freidig når du går – Nidarosdomens guttekor

**Musica Ficta** er eit dansk kor under leiing av Bo Holten som har gjeve ut ei rekke plater med dansk sang på Naxos. Denne var nr. 8.554976 Danske salmer.

Nidarosdomens guttekor under leiing av Bjørn Moe på plata Våre vakreste salmer og sanger, Norske gram EKG CD 34