Biskopen sin nyårstale, visitasforedrag og vita

Share

Biskopen sin nyårstale har vore tema i fleire innlegg i Setesdølen. Slik var det i dag og. I innlegget var det ei slags adresse til nettstaden der talen ligg, men den kom eg ikkje inn på i kveld. Her er adressa til sida: http://kirken.no/agder/tekstsider.cfm?id=8550 Du kan finne nyårstalen seinare, og så kan du gjere seg opp ei meining sjølv.

I mellomtida kan du lese visitasforedraget frå bispevisitasen i Valle i vår. Det finn du her, og då eg var innom der, verka lenka http://kirken.no/agder/tekstsider.cfm?id=103552

Her finn du og oversikt over vita til biskop Olav Skjevesland. http://kirken.no/agder/tekstsider.cfm?id=103554

Han har hatt ei mangfaldig teneste i kyrkja. Det gjev han eit godt innblikk i mange sider av saker han får på bordet. Men eg er samd med Sigurd Haugsgjerd i at vi bør behalde statskyrkja i åra som kjem. Det meinte sokneråda i Valle og Bykle og då dei hadde saka til uttale. Det same sa dei andre sokneråda i Setesdal. Så redaktøren speglar synet til folk i Setesdal. Vi er i utakt med fleirtalet på Kyrkjemøtet, men då Marit Tingelstad, leiar i Hamar bispedømmeråd var i Valle og orienterte om saka, kom ho til sine eigne i den forstand at ho hadde meiningsfellar her, akkurat som elles på bygdene i landet vårt.

Vi bør hegne om kyrkja og gje henne ressursar til å arbeide i bygdene. Der er vi samde, både biskopen, redaktøren og eg. Diverre ser vi at offentleg fattigdom mange stader fører til at kyrkjer forfell. Kyrkjelydsarbeid kan og stagnere.

Lat oss mobilisere til prestegjeldsaksjonen som skal vere dei siste dagane i neste veke med frikyrkjepastor Jan Gossner som talar. Rake glørne saman og sjå at bålet fatar att og skaper varme og liv i frosne sjeler.