Christiansfeld

Share

Snø og regn og eit ver som nok er litt annleis enn vinter, men like fullt. Vi skriv søndag 21. januar og eg fekk nettopp eit par bilete frå Jæren der både krokus og snøklokker var komne alt. Så lett er det ikkje andre stader, på Austlandet har det helst vore vanskeleg føre denne helga, med fleire ulukker.

Sjølv fekk eg gleda av å la tankane gå tilbake til turen me var på i Danmark i sommar. Då besøkte vi Christiansfeld, byen som Brødremenigheten grunnla. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Christiansfeld Me var der og opplevde både museet, kyrkja og Gudsageren. I artikkelen om Christiansfeld kommune http://no.wikipedia.org/wiki/Christiansfeld_kommune står det at Camilla Collett gjekk på skule i byen der. Det er fleire linjer frå Noreg til denne byen sør på Jylland enn ein skulle tru. Inspirasjonen til å danne NMS Det Norske Misjonsselskap kom herifrå, og mange folk som fekk mykje å bety i kyrkje og kristenliv henta inspirasjon frå brødrene som budde i byen.

Så eg tykte det var ei glede då det dukka opp ein artikkel om dette då eg sat og las på Internett i helga. Det førte tankane mine tilbake til kurset om Nordisk sang som me var på på Løgumkloster Højskole, og eg måtte ein tur innom for å sjå på skulen sine sider. http://www.lkhojskole.dk/kk2007/ Dei skal ha tilsvarande kurs i 2007 også. Eg lurer på om me skal melde oss på att. Det var inspirerande å vere der, og lærerikt også.

Men fyrst er det nye program til Valle radio. Tysdagsprogrammet har eg ansvar for, men onsdag er det Øyvind Jacob som har ansvar medan Bjørgulv T. Berg, som opprinneleg var sett opp til å ha ansvar for kvelden, nyt sola på Cuba.

Gjev eg var i eit varmare land, syng diktaren.