Kommunen informerer Anna Arneberg

Share

Rådgjevar skog og utmark, Anna Arneberg, var gjest i Kommunen informerer onsdag 17. januar som representant for avdeling Plan og utvikling. Ho hadde fleire ting på blokka:

**Utsett frist for brannvarslingsanlegg i sauefjos**
http://tinyurl.com/23k6hw
Sauefjos med over 30 vinterfora dyr må han brannvarslingsanlegg. Men fristen for å få det på plass er utsett til 1. september.

**Kjøp av mjølkekvote**
Ho fortalde at fleire bønder i Valle hadde kjøpt mjølkekvote og at kommunen har eit tilskot til dette. Men no er det eit nytt oppslag på heimesida om ekstraordinær kvote. Så her er det vel helst: Løp og kjøp, tenkjer eg.
http://tinyurl.com/2ykz25
Ekstraordinært kjøp av økologisk mjølkekvote

**Årskort i Brokke**
var ikkje på lista hennar, men eg tek det med, for fristen er utsett i høve det som driftssjef Ingvar Nes sa i ei sending tidlegare. Ny frist er 1. mars. Ta kontakt med velkomstsenteret om du vil vite meir.

**Spitekafe**
Anna er ein ivrig deltakar på spitekafeen som er kvar onsdagskveld frå klokka 18 på Husfliden. Då ho var i radioen onsdag, hadde ho ein liten pause, og ho nytta høvet til å slå eit slag for den, det er plass til fleire, og det er eit triveleg fellesskap anten ein spitar eller gjer andre ting.