Program for 23. og 24. januar 2007

Share

**Tysdag 23. januar**

Ansvarleg:Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Salmekveld
20:00 Bokaktuelt
20:15 Dagens Buxtehude
20:30 Postludium
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 24. januar**

Ansvarleg: Øyvind Jacob
Teknikar: Geir Uppstad
Telefonvakt: Torbjørg Hoftuft

18:00 Aktuell time: Stoda for folkemusikken i Setesdal
19:00 Kommunen informerer ved Avdeling for bygg, eigedom og anlegg
19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20:00 Øyvinds time med ymse slag
21:00 Opi sending ved Jorunn Lund Harstad

Dette er første gongen Øyvind har ansvar for ein kveld i radioen. Lukke til.

Prestegjeldsaksjonen 2007

Share

Talar: Jan Gossner

Torsdag 25. januar kl. 19: Valle Menighetshus
Fredag 26. januar kl. 19: Bykle kyrkje
Lørdag 27. januar kl. 17 og 19: Hylestad soknehus
Søndag 28. januar kl. 11: Fjellgardane kyrkje

Offer til kyrkjelydane sitt misjonsprosjekt i Santiago-kyrkjelyden på Cuba.

Jan Gossner har vore aktiv i Oase. Her er ei lenke til heimesida til Oase, der Gossner har skrive ein artikkel:
http://www.oase.no/index.php?art=37&kat=3&mid=11

Her er lenke til Frikyrkja i Kristiansand, der han er pastor
http://www.krsandfrikirke.no/sider/program.asp

Her er lenke til Salmesus fra Sørlandet, der han har vore talar
http://www.nrk.no/programmer/sider/salmesus_fra_soerlandet/

Her er eit intervju i Norge IDAG der Gossner snakkar om fellesmøtene
http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=11845

Gossner er og reiseleiar. Her er info om ein tur han skal leie til Israel i vår. http://www.fokusreiser.no/sider/tekst.asp?side=155

Til slutt ei lenke som viser bøker han har skrive: http://tinyurl.com/yt8hk5

Takk til Setesdølen

Share

I dag måtte eg smile då eg las Setesdølen. På framsida, nederst skriv Sigurd Haugsgjerd:
Valle radio sist onsdag:
**I kø for å leggje fram valliste**
Ved sida av bilete av gjestene mine i nyhetstimen sist onsdag, Torleif B. Harstad og Pål Dale skriv han at dei konkurrerte om lyarane på Valle radio onsdagskvelden, men Torleif hadde ikkje ferdig lista han presenterte. Nominasjonsmøtet har ikkje handsama denne enno, og fristen for å svare ja til å stå på lista, er ikkje gått ut.

Inne i avisa har saka fått det meste av side 7, det er bare annonsar der elles. Eg sende eit brev til Sigurd og takka for oppslaget. I radioen ynskjer vi å ha stoff som kan vere aktuelt og nært, og det var jo hyggeleg at avisa fann glede og nytte av stoffet. Som oftast er det vi som finn nytte og glede i tysdagsavisa når vi skal lage stoff til onsdagssendinga, både til rebusar og nyhetstime. Denne gongen var det motsett.

Slik utfyller vi kvarandre. Når ein ser på ei sak frå fleire sider, får ein eit fyldigare bilete. Om vi held oss til saka slik Setesdølen dekkjer det, får vi eit rikare bilete og, for dei har fått med at Tarald Myrum er Senterparti-topp i Aust-Agder, og overskrifta på side 7 tek med eit perspektiv som eg ikkje var inne på i samtalen med Pål: Om han blir attvald vil han ha 36 år i politikken. Setesdølens redaktør har også hatt ein personleg prat med Pål og skriv om blåveisen som vi såg då han var i studio, utan at vi tok opp det med han på lufta.

Er du interessert i politikken i Setesdal, bør du lese Setesdølen grundig i dag.