Rovvilt

Share

I Nyhetstimen i går kveld hadde eg ein triveleg prat med Jon-Erling Skåtan, som er regionansvarleg rovvilt Agder og Rogalad. I tillegg er han koordinator naturopsyn Setesdal Vesthei. Sjå
http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=1009300&language=0 for meir informasjon.

Han fortalde om bakgrunnen for at det truleg vert gjeve løyve til å felle tre gauper i Valle og Bykle i vinter.

For at Statens Naturoppsyn skal få eit oversyn over situasjonen i ein region, er ein avhengig av at folk som observerer spor eller opplever at rovvilt tek dyr, melder frå om dette. Då vil den lokale rovviltkontakten rykke ut og kontrollere spor eller drept dyr. Han vil ta bilete og sende rapporten til Skåtan, som legg den inn i den nasjonale databasen over dette. Opplysningane frå databasen er grunnlaget når ein skal fastsetje kvote for felling.

Skåtan fortalde og at dei no kan finne ut DNA til bjørn, jerv eller ulv ved å analysere lort. Slik har dei funne ut at eit dyr som var på Sørlandet, hadde foreldre i Trøndelag. Dyra rekkjer over store område. Han fortalde og at det var ingen tvil om at det var ein ulv som drap ein hund i Søgne før jol og at ulvar ofte streifer over lange avstander når dei er unge.

SNO er heilt avhengige av observasjonar frå publikum, sa Skåtan og vona at lyttarane ville fylgje opp. Han forklarte litt om storleik og om måten gauper ter seg på ved å gå i spora til kvarandre. Difor må ein spore dei over ein viss strekning for å sjå om det er eit eller fleire dyr. I Valle og Bykle er det Einar Olsen som gjer dette.

Her finn du stoff om rovviltseksjonen i SNO:
http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=3246

Her er sida om skadedokumentasjon:
http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=3249

Og her er litt om gaupespor:
http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=1011394

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.