Senterpartiet si liste

Share

Onsdag 17. januar presenterte Torleif B. Harstad nominasjonsnemnda sitt forslag til liste til kommunestyrevalet 2007. Han fortalde om prosessen med å nominere kandidatar. Før jol hadde ein sendt ut oversikt over medlemmene til alle medlemmene med bøn om at kvar skulle nominere 7 personar. Det synte seg at 80 prosent av medlemmene svarte på brevet, og dermed kunne ein setje opp dette forslaget:

1. Steinar Kyrvestad
2. Bjørg Brokka Rike
3. Torleif B. Harstad
4. Valborg Nomeland
5. Birgit Løyland
6. Jon E. Hovet
7. Åse Ingebjørg Homme
8. Olav Kåre Bø
9. Malmfrid N. Homme
10. Trygve Brokke
11. Tarjei Haugen
12. Karen Marie Kyrvestad
13. Gunnar Brottveit
14. Ingunn Berit Haugland
15. Knut J. Hovet
16. Torjus B. Uppstad
17. Hallvard Aamli
18. Olav Stanley Kyrvestad
19. Olav K. Nomeland

Komiteen skriv:
Me vonar du kan ta på deg denne oppgåva med å stå på lista til kommunestyrevalet 2007. Dersom du ikkje ynskjer å stå på lista, må du seie ifrå innan 31. januar 07 til leiar i nominasjonsnemnda, Torleif B. Harstad.

Med venleg helsing nominasjonsnemnda
Torleif B. Harstad
Randi G. Myrum
Bjørgulv N. Berg
Torbjørg D. Brokke
Tor D. Lunden

Så får vi sjå kven som vert ståande på lista når framlegget har vore til handsaming på nominasjonsmøtet Senterpartiet skal ha i februar.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.