Takk til Setesdølen

Share

I dag måtte eg smile då eg las Setesdølen. På framsida, nederst skriv Sigurd Haugsgjerd:
Valle radio sist onsdag:
**I kø for å leggje fram valliste**
Ved sida av bilete av gjestene mine i nyhetstimen sist onsdag, Torleif B. Harstad og Pål Dale skriv han at dei konkurrerte om lyarane på Valle radio onsdagskvelden, men Torleif hadde ikkje ferdig lista han presenterte. Nominasjonsmøtet har ikkje handsama denne enno, og fristen for å svare ja til å stå på lista, er ikkje gått ut.

Inne i avisa har saka fått det meste av side 7, det er bare annonsar der elles. Eg sende eit brev til Sigurd og takka for oppslaget. I radioen ynskjer vi å ha stoff som kan vere aktuelt og nært, og det var jo hyggeleg at avisa fann glede og nytte av stoffet. Som oftast er det vi som finn nytte og glede i tysdagsavisa når vi skal lage stoff til onsdagssendinga, både til rebusar og nyhetstime. Denne gongen var det motsett.

Slik utfyller vi kvarandre. Når ein ser på ei sak frå fleire sider, får ein eit fyldigare bilete. Om vi held oss til saka slik Setesdølen dekkjer det, får vi eit rikare bilete og, for dei har fått med at Tarald Myrum er Senterparti-topp i Aust-Agder, og overskrifta på side 7 tek med eit perspektiv som eg ikkje var inne på i samtalen med Pål: Om han blir attvald vil han ha 36 år i politikken. Setesdølens redaktør har også hatt ein personleg prat med Pål og skriv om blåveisen som vi såg då han var i studio, utan at vi tok opp det med han på lufta.

Er du interessert i politikken i Setesdal, bør du lese Setesdølen grundig i dag.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.