Vesthei og Wikipedia

Share

I den aktuelle timen onsdag 7. februar hadde Bjørgulv T. Berg fått med seg **Tarjei Haugen** til ein prat om Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane Landskapsvernområde. http://tinyurl.com/3946c6 er lenka som hjelper deg her.
Tarjei vart tilsett som leiar for sekretariatet frå 1. februar, og dei hadde ein interessant samtale om verdiane som ligg i dette området og om korleis ein kan nytte dei lokalt.

Deretter kom *Rune Mikkelsen** i studio for å diskutere med ordførar **Steinar Kyrvestad** (som var med på telefon) vedtaket som fylket har gjort i høve til søknaden frå Brokke Utvikling om å få køyre med 4-hjuling i området som dei disponerer. Planen er å køyre med eit slikt køyrety for å gjere naudsynleg arbeid i området, arbeid som ein ikkje kan gjere om vinteren og nytte snøscooter.

Så hadde Bjørgulv ein telefonprat med **Signe Sollien Haugå** om seminar/ studium i styrearbeid som Setesdal Regionråd set i gang. Bakgrunnen var ein annonse i avisa, og Bjørgulv ville vite meir om prosjektet.

Til slutt fekk **Harald Haugland** høve til å fortelje litt om Wikipedia, som i går hadde 48 artiklar om Valle mellom dei snart 100.000 artiklane i leksikonet. Ein reknar med at dette dugnadsleksikonet rundar 100.000 artiklar i løpet av februar. http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside Alle kan redigere på Wikipedia, og ekspertane på Valle bur ikkje i Oslo. Difor kan like gjerne folk her skrive i dette leksikonet, og om noko er feil, vert det retta opp av ein av dei mange som brukar det.

Med det var timen slutt og **Jorunn Tveiten** kom i studio for å ha Kommunen informerer. Etter kveldens andakt, som var ved **Håvard Viki**, kom **Roar Tveit** i studio for å prate med Bjørgulv og spele plater. Like før den opne sendinga gjekk på lufta, var **Helge Dahle** innom og fortalde om revyen Galskapen lenge leve, som dei skal ha på Valle Motell komande helg.

No har eg vore teknikar på Open sending

Share

Det var Rolf Erik Homme som hadde ansvaret for Open sending onsdag 7. februar. Han hadde Jorunn Lund Harstad med seg i studio, Torbjørg Hoftuft og Harald Haugland tok telefonane, medan Gudrun Rysstad var teknikar. Siste timen overtok Harald som teknikar, så Gudrun kunne få fri litt tidleg.

Rebusane var basert på Setesdølen frå 6. februar 2007

Lisbeth Dalquist Homme fekk sekken.
Torill Lunden fekk kruset.

Dei andre premiane gjekk til

Borgny Karlsen: Lampe
Annbjørg Trydal Jansen: Skål, gåve frå Gyro Homme
Ingebjørg Vegestog: To lommelykter
Gyro Trydal: Radiopenn
Margit Hovet: Kalkulator

Premiane kan hentast på Statoil, Rysstad og Esso, Valle

Nytt design

Share

Leverandøren av bloggen har laga eit opplegg som gjer at det gamle designet for bloggen ikkje lenger kan brukast. Eg streva litt med å få ting til å fungere att, for det var nokså kaotisk ei stund.

Ein av funksjonane som gjorde at eg oppretta det nye systemet, var at du no kan abonnere på bloggen min og få han tilsendt som epost. Om det vil føre til at eg får færre besøk i statistikken, veit eg ikkje. Kanskje vert det slik at eg får ei liste over dei som kjem til sidene og ei anna liste over dei som får det eg skriv tilsendt på epost.

Uansett synest eg at det nye tilbodet leverandøren har, bør brukast. Difor har eg teke det i bruk. Vonar at du finn det greitt.