Aani Aanisson Rysstad

Share

I går spurde Helge Haugland (son min) om det hadde vore nokon stortingsrepresentant frå Valle. Eg måtte tenkje meg litt om, for Osmund Faremo var fødd i Hylestad, men er elles kjend frå Bygland, der han jo var ordførar eit par periodar. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Osmund_Faremo

Men så hugsa eg at Aani Rysstad hadde vore på eit arrangement på Soknehuset og fortalt om far sin, Aani Aanisson Rysstad, som hadde vore stortingsmann. Dermed kunne eg seie at det var ein. Ikkje lenge etter kom det ein ny artikkel på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Aani_Aanisson_Rysstad , så no er det 49 artiklar med tema frå Valle. Men framleis er lenka til Rysstad raud, det vil seie at det ikkje er nokon artikkel om Rysstad enno. Vi må kanskje gjere noko med det snart.